"מבצע דוגו": אוכלים פלאפל יחד עם שורדי השואה.

אברהם לרנר, שורד גטו ורשה, גרטי פילוסוף ששרד את השואה ברומניה ושורדת השואה, זיוה שביטלובסקי, כולם תושבי שוהם, התארחו בבית הספר אבני החושן ואכלו פלאפל ביחד עם התלמידים, במסגרת "מבצע דוגו": אוכלים פלאפל יחד עם שורדי השואה.


אברהם לרנר, שורד גטו ורשה, גרטי פילוסוף ששרד את השואה ברומניה ושורדת השואה, זיוה שביטלובסקי, כולם תושבי שוהם, התארחו בבית הספר אבני החושן ואכלו פלאפל ביחד עם התלמידים, במסגרת "מבצע דוגו": אוכלים פלאפל יחד עם שורדי השואה. 

שורד השואה - דוד ("דוגו") לייטנר צעד כנער בצעדת המוות מאושוויץ, וחלם על מאכל שאימו הבטיחה לו שיאכל בישראל. מאז, בכל 18 בינואר, מצוין "מבצע דוגו" בו אוכלים עימו פלאפל לאות זיכרון והזדהות. "מבצע דוגו" מסמל את הניצחון האדיר של מאות אלפי יהודים ששרדו את השואה, עלו לארץ ישראל והקימו את ביתם ומשפחתם במדינת ישראל.

גם תלמידי כיתה ו׳1 בבית הספר "ניצנים" בשוהם לקחו חלק במבצע דוגו. הם עברו בבתיהם של שורדי שואה וקשישים ביישוב, וחילקו להם מנות פלאפל. הפעילות התקיימה בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים במועצה המקומית שוהם, אשר מפעילה את "קפה ניצחון", מועדון חברתי לשורדי השואה ביישוב.