מנהלת: עדיאל אסולין

  03-9723073        03-9723098        adiel@shoham.muni.il

מזכירות: פאר שרביט

  03-9723076        03-9723098        peer@shoham.muni.il

פגישות בתיאום מראש