מנהלת: צ'ריל קמפר קוצ'ר 

  03-9723073        03-9723098        cheryl@shoham.muni.il

מזכירות: פאר שרביט

  03-9723076        03-9723098        peer@shoham.muni.il

פגישות בתיאום מראש