יועצת ראש המועצה למעמד האישה הוא תפקיד הנדרש על פי חוק. תפקידה לקשר בין ארגוני נשים לבין הרשות המקומית. 
בשהם פועלת היועצת בשיתוף פעולה עם מס' מצומצם של תושבות מתנדבות מהישוב לקידום רווחתן של נשים בשהם, העצמתן, קידום פרויקטים ויצירת קשר עם ארגוני נשים כנעמ"ת, ויצ"ו ואמונה. 
רואה אני עצמי כמי שתפקידה לסייע לתושבות הישוב לשפר את איכות חייהן באחת הדרכים הבאות: 

  • לאפשר להן לממש את הפוטנציאל הגלום בהן בעבודתן או במימוש עצמי אחר: מתן מידע ושיפור אפשרויות הנגישות משהם ואליה וגם שירותי "יום לימודים ארוך" יעזרו לנשים במימושן העצמי. 
  • לתת מענה לקב' נשים בעלות צרכים ייחודיים כגון חד הוריות, נערות במצוקה, אמהות לתינוקות וכו'. 
  • המודעות לצרכי הנשים בישוב נבדקת במפגשים ישירים עם התושבים מחד ועולה מתוך העבודה הנעשית בשיתוף פעולה הדוק עם אגפי המועצה השונים מאידך: למשל מח' הרווחה, יחידת הנוער של החברה העירונית, מרכז אתגר ועוד, שמביאים אלי את הצרכים מהשטח. 
  • להביא לישוב פרויקטים רלוונטיים ותקציבים למימושם מתוך קשרים עם ארגוני נשים וקרנות. 
  • לפתח אפשרויות לבילוי זמן פנוי בחברותא נשית, למי שמעוניינת בכך. למשל בתחום הספורט – נעודד הקמת קבוצות נשים בתחום הספורט העממי. 
  • לקדם נשים תושבות למעמד השפעה וקבלת החלטות בישוב, במועצה ובחברות העירוניות. 

 

זכויות לאמהות חד-הוריות          

"יש תקווה למתגרשת" - מאמר 

מרכז מידע לבריאות האישה 

דף הבית להריון והורות

חוברת מידע וסיוע לנפגעי אלימות במשפחה

בג"צ על פיטורים פוליטיים