קול קורא להגשת בקשות תמיכה

במשלחות ייצוגיות ובמיזמים לעידוד ופיתוח קשרי חוץ שהם


המועצה המקומית שהם מעודדת פעילות בקרב תושבי היישוב ומוסדותיה, התורמת לפיתוח והרחבת קשרי החוץ של שהם ולשם כך מעניקה תמיכה כספית באמצעות הוועדה לקשרי חוץ של המועצה.

תושבי שהם בעלי יוזמות ואו רעיונות לפיתוח קשרי החוץ של שהם, ומנהליות משלחות ייצוגיות משהם המעונייניםות לקבל את תמיכת המועצה, מוזמניםות להגיש בקשה באמצעות טופס הנמצא באתר המועצה.

יש להגיש את הבקשה עד לתאריך - 09.06.22  לוועדת קשרי חוץ שהם באמצעות רכזת הועדה, הגב' אביטל אסייג,  דוא"ל- avital@shoham.muni.il

לפרטים נוספים יש לפנות לאביטל בטל' 03-9723010.

 

תבחינים לקבלת תמיכה מהועדה לקשרי חוץ 2022

טופס בקשת תמיכה ממועצת שוהם באמצעות וועדת קשרי חוץ