מנהל: יעקב ירקוני

דוא"ל: yanki@shoham.muni.il

טל: 9723060
פקס: 9723069

 

ועדה מקומית - שעות קבלת קהל

ימים שעות קבלת קהל טלפון
א' ו-ד' 08:30 - 13:00 03-9723060
ג' 16:00 - 19:00 

שעות מענה טלפוני: בימים א' - ה': 08:00 - 12:00

 

סיכום מפגש מתכננים מיום 30/1/2018


זימון שנתי לוועדת משנה לתכנון ובנייה 2019


הודעה בנושא היטל השבחה בגין אישור תכנית שה/1000


שיווק מגרש 500 אזור תעשייה צפוני - מכרז מספר מר/70/2018


הקש כאן לצפייה במידע בדבר ניהול הועדה: פרוטוקולים, ישיבות, תוכניות, בקשות להיתר וכו'.


אגף ההנדסה אמון על ביצוע מדיניות המועצה בתחום עיצוב סביבת המגורים, לרבות ייעוץ מקצועי הקשור במגמות התפתחות הישוב בעתיד תוך שימת דגש על איכות חיים ושמירה על צביון הישוב.

באגף פועלות שתי מחלקות:

הוועדה המקומית לתכנון ובניה - אחראית על תכנון ארוך טווח, הכנת תכניות מתאר, תכניות בניין עיר, מתן היתרי בניה ופיקוח על הבניה הציבורית והפרטית.

מחלקת בינוי ותשתיות - עוסקת בתכנון, בניה והקמת פרויקטים ציבוריים, פיתוח שכונות חדשות, עבודות תשתית וכן באישור וביצוע שיפורי תנועה בישוב, כגון: מעגלי תנועה, מעברי חציה מוגבהים ("במפרים") ומפרצי הורדת תלמידים. כמו כן, האגף אחראי על נושא רישוי עסקים ורישוי שילוט וכן על נושא הנגשת המרחב הציבורי והסדרי תנועה בישוב, לרבות רשות תמרור מקומית.

 
הועדה המקומית לתכנון ובניה מקדמת מספר תכניות בניין עיר: תכנית מתאר כוללנית לשוהם  וקידום תב"עות בסמכות מקומית.
בנוסף, הועדה מלווה מכרזי שיווק של המינהל בשכונת כרמים ובאזור התעשיה. בשנים האחרונות הועדה הנפיקה כ-100 היתרי בניה בשנה בממוצע, כולל מעקב אחר הבניה ופיקוח. הועדה פועלת מול גופי רישוי סטטוטוריים חיצוניים, כגון: הועדה המחוזית לתכנון ובניה, כיבוי אש, פיקוד העורף, משרד התחבורה והמשרד להגנת הסביבה.

 

מחלקת בינוי ותשתיות:

המחלקה מטפלת בפרויקטים של בניה ציבורית - תכנון ראשוני, תכניות לביצוע, מכרזים והקמה, ובהם: 

  • מבני חינוך: אודיטוריום וספריה בישיבה תיכונית שלהבת, הקמת 2 גני ילדים ומעון יום בשכונת כרמים, פיתוח חצר לימודית בבית ספר ניצנים והקמת מרכז למצוינות "רבדים", הרחבת מעבדה בתיכון ועוד. 
  • מבני ציבור וספורט: הסבת מבנה לשירותי הרווחה, הרחבת המשכן לאומניות הבמה, הרחבת הסקייט-פארק ובניית מגרש מיני-פיץ', שיפוץ ושדרוג חצר "הבית הסגול". 
  • תחבורה: תכנון גשר להולכי רגל מעל כביש 444, הכנת תכנית אב לשבילי אופנים וביצוע שבילי אופנים לאורך שדרות עמק איילון ובהיקף שהם, הסדרי תנועה ברחבי הישוב, הוספת חניות והרחבת חניונים קיימים.
  • פיתוח גינות והתחדשות עירונית: הכנת תכנית אב לגן החבל ופיתוח ושדרוג המתקנים הקיימים ותכנון "מתחם המטווח".
  • המחלקה אחראית על תיאום ופיקוח עבודות הפיתוח והתשתיות בשכונת רקפות, כרמים ואזור התעשייה הצפוני מול החברות המפתחות והיזמים.

 

כח אדם:

בועדה המקומית לתכנון ובניה מועסקים 6 עובדים: מהנדס המועצה, מרכזת הועדה, שתי בודקות תכניות ושני מפקחים על הבניה. כמו כן, האגף מעסיק יועצים חיצוניים קבועים – יועץ  משפטי, יועץ תנועה, שמאים, מודדים, יועצים לבניה ירוקה ויועצים נוספים לפי הצורך (תכנון סביבתי, יועץ נגישות וכו').
במחלקת בינוי ותשתיות מועסקים 3 עובדים: מנהל בינוי ותשתיות, מפקח ומזכירה. כמו כן, האגף מעסיק עשרות מתכננים, קבלנים וספקים חיצוניים.
בנוסף, באגף מנהלת היחידה לרישוי עסקים ורישוי שילוט.

 

קבצים להורדה