מנהל: אדר' יעקב ירקוני 

  03-9723060        03-9723069        [email protected] 


ועדה מקומית שוהם, רח' האודם 63 שוהם, טל: 03-9723060

שעות קבלת קהל

ימים א' ו-ד': 08:30-13:00    ♦    יום ג': 16:00-19:00   ♦    מענה טלפוני: ימים א'-ה' 08:00-12:00


 מפת הגעה               צוות האגף               אודות האגף

 

"רישוי עצמי" על ידי "מורשה להיתר" -החלטת מליאת תכנון ובנייה


הודעה לתושבים ולמתכננים- הקמת ממ"ד "בעבודות פטורות מהיתר" הוראת שעה - מלחמת "חרבות ברזל"


שיתוף ציבור שיקום גנים רובעיים: גן הזוהר, גן יובלים, גן הסלע

 


"מעירים" - עמותה הפועלת להנגשת מידע והגברת השקיפות והמעורבות במערכת התכנון והבנייה

באתר ניתן לצפות ולקבל התראות בזמן אמת, לפי כתובת מגורים או העדפה גיאוגרפית, על תוכניות בנייה חדשות וקיימות ורישיונות לכריתת עצים.