מנהל: אדר' יעקב ירקוני 

  03-9723060        03-9723069        yanki@shoham.muni.il 


ועדה מקומית שוהם, רח' האודם 63 שוהם, טל: 03-9723060

שעות קבלת קהל

ימים א' ו-ד': 08:30-13:00    ♦    יום ג': 16:00-19:00   ♦    מענה טלפוני: ימים א'-ה' 08:00-12:00


 מפת הגעה               צוות האגף               אודות האגף

 

  חובת הגשת מפת מדידה לפי נוהל הגשת מפ"י


  נוהל עמדות טעינה בשוהם להתייחסות הציבור


"מעירים" - עמותה הפועלת להנגשת מידע והגברת השקיפות והמעורבות במערכת התכנון והבנייה

באתר ניתן לצפות ולקבל התראות בזמן אמת, לפי כתובת מגורים או העדפה גיאוגרפית, על תוכניות בנייה חדשות וקיימות ורישיונות לכריתת עצים.