מנהל: אדר' יעקב ירקוני 

  03-9723060        03-9723069        yanki@shoham.muni.il 


ועדה מקומית שוהם, רח' האודם 63 שוהם, טל: 03-9723060

שעות קבלת קהל

ימים א' ו-ד': 08:30-13:00    ♦    יום ג': 16:00-19:00   ♦    מענה טלפוני: ימים א'-ה' 08:00-12:00


 מפת הגעה               צוות האגף               אודות האגף

 

  חובת הגשת מפת מדידה לפי נוהל הגשת מפ"י