שם תפקיד  טלפון מייל
יעקב ירקוני מהנדס המועצה

9723060

פקס:9723069

yanki@shoham.muni.il

אורין אשכנזי מזכירת האגף 9723060

orin@shoham.muni.il

לאה קיסר מנהלת הועדה לתכנון ובנייה 9723063

lea@shoham.muni.il

שגית יוסף בודקת תכניות 9723050

sagit@shoham.muni.il

פליקס קלינג מפקח בניה 9723052

felix@shoham.muni.il

דן בירנבוים מפקח בניה 9723052

dan@shoham.muni.il

שושי יעקב  בודקת תכניות  9724723  shoshi@shoham.muni.il 
עינת וינרמן מנהלת תשתיות ובינוי 9724731

einat@shoham.muni.il

סימה זאנה רכזת פרוייקטים 9724732

sima@shoham.muni.il

אורנה שטיימן רכזת רישוי עסקים 9723064

orna@shoham.muni.il

תמר אנגלברג רכזת בינוי, תשתיות ונגישות 9723060

Tamare@shoham.muni.il