הודעה בנושא היטל השבחה בגין אישור תכנית שה/1000חיבור גשר 5 מרחוב עמק איילון: