תכנית שה/מק/2/10/401 - מגרש 10, שטראוס א"ת צפוני

תכנית שה/18 – רח' תרשיש 1

תכנית שה/מק/111/69- שכונת חמניות

תכנית שה/13/9/69- שכונת כרמים- תכנית ראשונה

תכנית שה/5504/10/69

הודעה לציבור במכרז לתכנית שה/37 -

תוכנית שה/מק/30

תכנית שה/מק/1/12/9/69

תוכנית שה/5503/10/69

תוכנית יהב חמיאס 421-0289751

 

תכנית שה/מק/2558/9/69

הוראות 2558א

שה/מק/8/9/69 – מגרש 2343א

הוראות מגרש 2343א

תשריט מגרש 2343א

תכנית  שה/מק/1084/9/69- מגרש 1084

הוראות תכנית 1084

תוכנית מפורטת שה/951/10/69 - רח' האודם

תכנית תממ/34/21/3- באזור התעשיה

תכנית מק/שה/27/9/69- מגרש 3006

 

תכנית מק/שה/113/69 – מגרשים 401,302

 

תכנית שה/1/10/69- מרכז תחבורה כולל תחנת דלק

תכנית 421-0405399 - מחסני המועצה

תכנית לתוספת שטחי בניה בשצ"פ גן החבל 421-0673848