רכזת נגישות: אילנית דלוה, 03-9723068, [email protected]

מועצה מקומית שוהם רואה בנושא ההנגשה נדבך חשוב בהתנהלות הקהילתית. המועצה מחויבת לספק שירות נגיש ואיכותי לכלל הציבור לרבות אנשים עם מוגבלות באופן שיחזק את עיקרון הרצף וההכלה.
ההנגשה במרחב הציבורי מיושמת הלכה למעשה :דרכים נגישות  חניות נכים, שרותי נכים, נגישות בגני השעשועים באירועים וכו'.
מבני הציבור מונגשים, בין השאר הונגשו גם מבנה מועדון הספורט, תנועות הנוער, בית הגימלאי וכמובן בתי הספר, על פי דרישות החוק: כניסה נגישה, חניה נגישה, בתי שימוש נגישים וכן דרך מקשרת והכנות למעליות, ביצוע כיתות אקוסטיות עבור תלמידים עם לקות שמיעה ועוד.
בניין המועצה נגיש, כל משרדי המועצה נותני השירותים ממוקמים בקומת הקרקע (על אף קיומה של מעלית) על מנת לאפשר נגישות לאנשים עם מוגבלות.
שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים בבתי הספר, בתנועות הנוער והנגשת המרחב הציבורי הינם חלק חשוב מעשייה משמעותית ביישוב לכל אורך שנות קיומו ובשנים האחרונות בפרט.

האירועים הקהילתיים מונגשים (חגיגה בירוק כולל גם נטיעות נגישות בפארק יער שוהם אירועי יום הזיכרון והעצמאות במרחבים הפתוחים לטובת אנשים עם מוגבלות)
תלמידי בתי הספר תנועות הנוער ונותני השירותים במועצה עוברים קורסים חווייתים שמטרתם העמקת המחוייבות החברתית של תושבי היישוב וכאזרחים במדינה לבעלי מוגבלויות.
אתר המועצה נגיש 
המועצה  הפכה  את אתר האינטרנט לזמין ונגיש לבעלי מוגבלות. על מנת לאפשר גלישה בנוחות ובקלות, בוצעו בין השאר התאמות כגון: כפתורי הגדלה/הקטנה של הטקסט,  בועות הסבר לידי כל רכיב ויזואלי ועוד הסבר מפורט לנגישות האתר ב"אייקון" הנגישות.
ניתן לבקש, בהתראה מראש מסמכים נגישים בקובץ קול.

ביוזמת קרנות הביטוח הלאומי הקרן לפיתוח שירותים לנכים, הקרן למפעלים מיוחדים, וכן קרן שלם ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים,  הוקם בשוהם מודל ארצי לעיר נגישה, אשר מאפשר להמחיש הלכה למעשה את יישום התקנות לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
המודל כולל  מרכז הדרכה שמטרתו הנחלת ידע ביישום התקנות והתקנים בקרב אנשי מקצוע, העלאת מודעות לאנשי מקצוע העוסקים בנושא במסגרת עבודתם, חינוך וחשיפה לנושא והעצמת אנשים עם מוגבלות.
במסגרת המודל הונגש מתחם נבחר בלב היישוב, אשר כולל צומת מרכזי , מבני ציבור, מעברי רחוב, גן שעשועים וכד'. 
הפרוייקט יצא לדרך במהלך 2016 ועובד בשיתוף פעולה עם כל הגורמים הפעילים בחברה הישראלית.נהלים:


  הצהרת נגישות