אגף ההנדסה אמון על ביצוע מדיניות המועצה בתחום עיצוב סביבת המגורים, לרבות ייעוץ מקצועי הקשור במגמות התפתחות הישוב בעתיד תוך שימת דגש על איכות חיים ושמירה על צביון הישוב. 

באגף פועלות שתי מחלקות:

א. הוועדה המקומית לתכנון ובניה– אחראית על תכנון ארוך טווח, הכנת תכניות מתאר, תכניות בניין עיר, מתן היתרי בניה ופיקוח על הבניה הציבורית והפרטית.
ב. מחלקת בינוי ותשתיות – עוסקת בתכנון, בניה והקמת פרויקטים ציבוריים, פיתוח שכונות חדשות, עבודות תשתית וכן באישור וביצוע שיפורי תנועה בישוב.
כמו כן, האגף אחראי על נושא רישוי עסקים ורישוי שילוט וכן על נושא הנגשת המרחב הציבורי והסדרי תנועה בישוב, לרבות רשות תמרור מקומית.

הועדה המקומית לתכנון ובניה מקדמת מספר תכניות בניין עיר בסמכות הועדה. הועדה מלווה תכנון תכנית מתאר כוללנית לשוהם וכן מכרזי שיווק של המנהל בשכונת כרמים, שכונה כ"א, מע"ר ובאזור התעשייה. בשנים האחרונות הועדה הנפיקה כ-100 היתרי בניה בשנה בממוצע, כולל מעקב אחר הבניה ופיקוח. הועדה פועלת מול גופי רישוי סטטוטוריים חיצוניים, כגון: הועדה המחוזית לתכנון ובניה, כיבוי אש, פקע"ר, משרד התחבורה והמשרד להגנ"ס.

מחלקת בינוי ותשתיות:

המחלקה מטפלת בפרויקטים של בניה ציבורית– תכנון ראשוני, תכניות לביצוע, מכרזים והקמה, ובהם:

  • מבני חינוך – הקמת בתי ספר, גני ילדים ומעונות יום, הרחבת מבני חינוך קיימים וביצוע התאמות בהתאם לצורך. 
  • מבני ציבור וספורט – הקמה של מבני ציבור חדשים וכן ביצוע הרחבות והתאמות למבנים קיימים. 
  • תחבורה – שיפור הבטיחות בדרכים בישוב באמצעות תכנון וביצוע מעגלי תנועה, פסי האטה, שילוט ותמרור; עידוד השימוש באופניים באמצעות יישום תכנית אב לשבילי אופניים; הוספת חניות והרחבת חניונים קיימים. 
  • פיתוח המרחב הציבורי – יישום תכניות לפיתוח גנים ציבורים קיימים והתאמתם לצרכים המשתנים, בדגש על נגישות. תכנון והרחבת מבנים קיימים ותכנון והתאמתם לקהל המשתמשים. 

כח אדם:

בוועדה המקומית לתכנון ובניה מועסקים 7 עובדים: מהנדס המועצה, מזכירת האגף, מנהלת הועדה, בודקי תכניות, מידען ו-2 מפקחים על הבניה. כמו כן, האגף מעסיק יועצים חיצוניים קבועים – יועצת משפטית, יועץ תנועה, יועץ תחבורה ציבורית, שמאים, מודדים, יועצים לבניה ירוקה ויועצים נוספים לפי הצורך (תכנון סביבתי, יועץ נגישות וכו').
במחלקת בינוי ותשתיות מועסקים 3 עובדים: מנהל בינוי ותשתיות, מפקח ומזכירה. כמו כן, האגף מעסיק עשרות מתכננים, קבלנים וספקים חיצוניים.
בנוסף, באגף מנהלת היחידה לרישוי עסקים ורישוי שילוט.

יעדי האגף לשנת 2019:
1. תכנון-אישור תכנית מתאר כוללנית לישוב אשר בסופה תוסמך הועדה המקומית כוועדה עצמאית מוסמכת, וכן אישור תב"עות.
2. שכונת הדרים- ליווי והובלה של תכנית פיתוח השכונה: הוצאת היתרי בניה, תכנון מבני חינוך: בית ספר דמוקרטי, גני ילדים ומעונות יום.
3. תכנון ופיתוח מתחם המטווח לשימוש הציבור, הכולל אמפי-תיאטרון ומרכז מבקרים.
4. מע"ר-ליווי פיתוח המע"ר, הוצאת היתרי בניה למגרשים ששווקו. 
5. קידום מימוש תקציבי פיתוח ופרויקטים: הקמת גשר להולכי רגל ורוכבי אופניים לפארק יער שוהם מעל כביש 444, פיתוח כניסה לגן חבל, שדרוג מוסדות חינוך, פיתוח חצרות לימוד ואכלוס מתחם החירום במע"ר הכולל תחנת משטרה, תחנת כיבוי אש משרדי מחלקת בטחון ומחסני חירום. 
6. סיום פרויקט מרכז ההדרכה הארצי לנגישות .
7. הנגשה: גינות ציבוריות , תחנות אוטובוסים ומבני ציבור
8. הרחבת משרדי האגף ליצירת סביבת עבודה מתאימה עבור כלל עובדי האגף.
9. המשך שיפור הבטיחות בדרכים, פיתוח שבילי אופניים וזאת על מנת לשמר את נתוני הבטיחות בשנים האחרונות.
10. תקנון וארגון האגף בנוגע למצבת כח אדם.
11. סיום סריקת תיקי בניה לארכיב.