הפרסום בלוח המודעות באתר זה הוא באחריות המפרסם בלבד. הלוח חופשי ופתוח לכל ואין למועצה המקומית שהם או למי מטעמה כל אחריות על תוכן המודעות ו/או על זהות המפרסמים.

כתבה מעניינת

26/12/2017

עזרה וחברה לגמלאים

27/08/2017

השגחה שיחה עזרה לגמלאים

27/08/2017