פעילויות המחלקה:

בטחון ובטיחות:

רענון ביקורת בנושא בטחון , בטיחות. רענון נוהל ביקורת בטיחות מתקני משחקים. ביקורת מיגון מוסדות ציבור.
הכנת תוכנית להכשרת עובדים (ע"ר, מל"ח, פס"ח ). קביעת נוהל בטחון בארועים וכנסים.
ארגון ותרגול מערך פס"ח וכנסים. העמקת הקשר עם גורמי חוץ ופיתוח קשרים נוספים. תחקירים בנושאים: פציעות של עובדי מועצה, חינוך מתקנים באחזקת המועצה. ביקורת על חוסרים ואובדנים. מימוש אמצעים במסגרת קבלת ההכרה כישוב רגיש.

 

פרויקט "עיר ללא אלימות" 

יישום תוכנית עבודה כפי שגובשה עם המשרד לביטחון פנים קיום מפגשים שוטפים. מעקב ביצוע ותקציב.

 

מטה בטיחות בדרכים 

יישום תוכניות עבודה כפי שגובשה עם משרד התחבורה. תוכנית זה"ב למוסדות חינוך.
קיום מפגשים ודיונים במסגרת העבודה השוטפת. העברת הקצאות למוסדות החינוך עפ"י התוכנית מעקב ביצוע.

 

פיקוד העורף

מימוש תוכנית עבודה כפי שגובשה עם פיקוד העורף. יישום נהלים ופקודת היערכות.
מימוש ביצוע תוכנית הג"א.

 

מד"א

פעילות מול מד"א קיום מפגשים שוטפים. הפעלת מערך המתנדבים והגדלתו.

מוסדות חינוך

ביקורת נוהלי בטחון / בטיחות עפ"י חוזרי מנכ"ל – משרד החינוך. יישום תוכניות עבודה שנתית שנה"ל תשס"ו במוס"ח. הפעלת ניידת מוס"ח באמצעות קבלן, 24 שעות. הפעלת מאבטחים במוס"ח בשעות הלימוד הפורמליות. רענון נוהלי בטחון למאבטח במוס"ח.

 

שיטור קהילתי

הפעלת ניידת שיטור קהילתית. קביעת נוהלי עבודה בהתאם לניתוח המצב העכשווי.
רענון נוהלי עבודה קיימים. העמקת הקשר והשת"פ עם תחנת לוד/נקודת שהם. יישום חוק השמירה הפעלת חוק השמירה. התקנת אמצעים נוספים.

 

בטיחות: יישום תוכנית עבודה כפי שגובשה עם אגפי המועצה בהתאם לצרכים השונים. קיום מפגשים במסגרת העבודה השוטפת. יישום נהלים והנחיות בהתאם לביקורות

 

משא"ז

 הפעלת תוכנית עבודה שנתית כפי שגובשה עם רמק"מ לוד. קיום מפגשים ודיונים במסגרת העבודה השוטפת.

 

מג"ב

הפעלת תוכנית עבודה שנתית. קיום מפגשים ודיונים במסגרת העבודה השוטפת. מעקב ביצוע תקציב.

 

מידע נוסף

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

היערכות לרעידת אדמה

רעידת אדמה בישראל: אם ניערך נכון - נמנע את האסון!

נערכים לרעידת אדמה בישראל

הדרך הבטוחה לבית הספר


פרטים נוספים

מנהל: משה ויגדור - קב"ט
טל: 9723062
פקס: 9742742
דוא"ל: moshev@shoham.muni.il