פעילויות המחלקה:

תכנון, תיאום והפעלה של מערך הביטחון והאבטחה ברחבי היישוב בתיאום עם גורמי הביטחון .
תכנון, תיאום והפעלה של מערך האבטחה במוסדות החינוך באמצעות חברת האבטחה.
תכנון וניהול האבטחה באירועים ציבוריים.
הפעלת השיטור המשולב בתיאום עם משטרת ישראל.
הפעלת סיירת הביטחון היישובית.

בטיחות:

מעקב, ביקורות וטיפול בכל נושאי הבטיחות באתרי המועצה ובמוסדות החינוך.
מעקב, ביקורות וטיפול בכל מערכות ציוד הבטיחות באתרי המועצה ובמוסדות החינוך.
מעקב, בביקורות וטיפול במתקני שעשועים וספורט בשטחי הציבור.    

מטה בטיחות בדרכים:

יישום תכניות עבודה שגובשו ע''י הרשות לזהירות בדרכים.
יישום תכנית זה''ב במוסדות החינוך.

היערכות לשעת חירום

הכנת המועצה לשעת חירום
א. נהלים והנחיות.
ב. תכנון וניהול כוח האדם המרותק לשע''ח.
ג. הכשרה ותרגול של צוותי החירום היישוביים.

הובלת תכנית היערכות המועצה לשעת חירום וגיבוש המענה לתרחישי האיום השונים.
ריכוז ותיאום מערך משק לשעת חירום ( מל''ח ) לכלל צרכי המועצה להבטחת רציפות תפקודית בשעת חירום.
טיפול ותחזוקת מחסני החירום והציוד לחירום.
אחריות ומעקב אחר טיפול במרחבים המוגנים הציבוריים ובמוסדות החינוך.
ייצוג הרשות בענייני חירום וביטחון אל מול גורמי החירום.

 

 

 

מידע נוסף

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

היערכות לרעידת אדמה

רעידת אדמה בישראל: אם ניערך נכון - נמנע את האסון!

נערכים לרעידת אדמה בישראל

הדרך הבטוחה לבית הספר


טופס בקשה לפתיחת שערי בטחון

 

פרטים נוספים

מנהל: שרון אלפסי - קב"ט
טל: 03-5361492
דואל: [email protected]