נושא הקשור למדינות שונות בעולם (מדינה, קהילה, שפה וכד')
נושא הקיימות יבוא לידי ביטוי ובשימוש חומרים ממוחזרים בלבד – תינתן עדיפות לסדנאות אלה.
יש לציין גילאי הסדנה – יתרון לסדנאות רב גילאיות.
הסדנה תהיה מחזורית ,- משך הזמן להכנת הפריט לא יעלה על 15-20 דקות. 
הסדנא תועבר במתחם הסוכות של הפסטיבל ותהיה פעילה באחד מהתאריכים 22-23/9/21  בין השעות 18:00-22:00 .  האמן מתחייב להפעיל את הסדנה לאורך כל שעות הפעילות הללו. 
עבור סדנת יצירה יועבר תשלום של 1000 ₪ למפעיל/ה לסדנא ליום פעילות.
ההרשמה הינה לסדנה אחת (יום אחד ). במידה ותהיה אפשרות – יהיה שיבוץ גם ליום פעילות נוסף.
רשימת ציוד תועבר על ע"י המפעיל/ה ותסופק ע"י ההפקה.