1. תיבחנה רק הצעות שכוללות מענה לכל הנושאים שעלו בטופס המקוון, ואשר כוללות קישור לסרטון. 
  2. השתתפות מגיל 16 ומעלה
  3. לרשות כל הרכב עד 30 דקות ובהתאם ליתר המשתתפים בפסטיבל בבמה זו. 
  4. המידע והסרטונים יוצגו בפני ועדת קבלה שתקבע מיהם האמנים/ההרכבים שישתתפו בפסטיבל, בהתאם לשיקול דעתה המקצועי..
  5. לרשות צוות ההפקה הזכות לבצע התאמה אופטימלית ללוחות הזמנים בבמת הרכבים מקומיים לרבות זמן ההופעה של כל משתתף.