ta


לאחרונה התקבלו במועצת שוהם פניות תושבים בנוגע לתנים ושועלים הנצפים מסביב ובתוך היישוב. התן והשועל הינם חיות בר ומהווים חלק חשוב במערכת האקולוגית. השטחים הפתוחים, המהווים אזור מחייתם הולכים ומצטמצמים עקב בנייה ופיתוח. בשל ריבוי המקומות בהם נושקים הישובים את השטחים הפתוחים, קורה שתנים ושועלים חודרים למקומות המיושבים בחפשם אחר מזון ומים. בדרך כלל הם אינם גורמים נזק.

תנים ושועלים הם אוכלי-כול, ובטבע הם ניזונים ממגוון רחב של מקורות: מכרסמים, עופות, זוחלים, חלזונות, חרקים וגם פירות וצמחים. בקרבת האדם תנים ושועלים מוצאים מזון זמין רב במצבורי אשפה. מתוך כך אוכלוסיותיהם מתרבות התרבות יתר, והתרבותם עלולה לגרום מטרד לאדם ונזקים לטבע. 
טיפול בתנים ובשועלים ללא הסדרה של מקורות המזון הזמינים ביישובים אינו יעיל מאחר שבמקומם יבואו אחרים.

כיצד נמנע נזקי תנים ושועלים?
לאור נוכחותם של תנים ושועלים באזור, השירותים הווטרינריים גוש דן בשיתוף משרד החקלאות, דואגים לפיזור חיסונים אוראליים כנגד מחלת הכלבת באופן שגרתי לאורך השנים בשטחי המחייה שלהם. חשוב לציין ששנים רבות לא היו אירועי כלבת בשטחי המועצה ובאזור הסמוך לה.

שמירת מרחק
האכלה מכוונת והתיידדות עם תנים ועם שועלים עלולות להפחית מחששם הטבעי מבני אדם ולהתקרבותם למקומות יישוב.

סילוק מקורות מזון זמינים

  1. אין להשאיר לחיות מחמד מזון ומים בכלים פתוחים מחוץ לבית. מוטב להאכילם בשעות היום ולא בשעות הלילה - השעות שבהן חיות הבר פעילות.
  2. אין להשאיר אשפה גלויה. יש לפנותה לפחי אשפה ולסגור אותם היטב .

הגנה על חיות מחמד

  1. אל תניחו לחיות המחמד לשוטט לבד. בזמן טיול על הכלב להיות קשור. שחרור כלב מרצועה אפשרי בגינות כלבים סגורות ומסודרות בלבד. טיול ברצועה יגן על הכלב גם מפני הרעלה או סכנת דריסה.
  2. חסנו את חיות המחמד נגד כלבת.

האם מותר לפגוע בתנים ושועלים?
תנים ושועלים הם חיות בר מוגנות. אסור לפגוע בהם או ללכוד אותם ללא היתר בכתב מרשות הטבע והגנים. שימוש בכל רעל או חומר הדברה ושיסוי כלבים בתנים ובשועלים אסורים בהחלט. הרחקת תנים ושועלים בשוהם מותרת רק לשירותים הווטרינריים גוש דן ורק לאחר תיאום עם רשות הטבע והגנים וקבלת היתר בכתב מהרשות.

במידה ונתקלתם בתן או שועל אין צורך להיבהל – הימנעו מביצוע תנועות פתאומיות, התרחקו מהמקום באיטיות והתקשרו למוקד 106 של המועצה.