שלב ראשון: פתיחת תיק נישואין במערכת. על שני בני הזוג להיכנס ללינק המצ"ב ולמלא את הפרטים הראשונים.

שלב שני: להכין את כל המסמכים הנדרשים בהתאם לרשימה המצ"ב.

שלב שלישי: לקבוע מועד להמשך פתיחת התיק והזנת כל הנתונים וסריקת המסמכים למערכת. 
 

שעות העבודה: בכל יום בין השעות 8:00-16:00 ובימי ג' 8:00-13:00 ו-16:00-19:00
 

הערה: יתכן וידרשו מסמכים נוספים על פי שיקול דעת הרב.

מסמכים נדרשים: 
כל הזוגות: 

- תעודת זהות כולל ספח (מקור)
- תמונת פספורט
- תשלום עבור פתיחת תיק נישואין
- אישור רב עורך החופה
- אישור מדריכת כלות
- תעודת סטודנט או אישור תלמיד ישיבה
- שני עדים לכל אחד מבני הזוג (לא קרובי משפחה) להגיע עם תעודה מזהה

רווק/ה:

- תעודת נישואין של שני הורי בני הזוג

גרוש/ה:

- תעודת גירושין מקורית עם מעשה בית דין 
- אישור תעודת גירושין מחו"ל מביה"ד הרבני
- אישור שאינו כהן

תייר/ת: 

אישור יהדות ורווקות מביה"ד הרבני

עולה חדש:

- אישור רווקות או פנוי/ה מביה"ד הרבני
- אישור יהדות מביה"ד הרבני

אלמן/ה:

- תעודת פטירה מקורית ממשרד הפנים
- אישור מביה"ד הרבני על פטירה מחו"ל

גר/גיורת: 

- תעודת גיור מבית דין מוסמך
- אישור תעודת גיור מביה"ד בחו"ל.
- נישואין אזרחיים 
- היתר בי"ד לנשוי/אה אזרחית

אישה הרה:

- היתר בי"ד מינקת או בחודשי הבחנה
- הצהרת אבהות של החתן