בס"ד


שיעורים של הרב סתיו


קובץ הלכות עיקריות לקראת שנת השמיטה הבאה עלינו לטובה


תפקידה המרכזי של המחלקה - מתן מענה לצורכי הדת של תושבי שהם, מרגע היוולדם עד ליומם האחרון – כולל תחנות ביניים.   

חזון המחלקה – המחלקה תיצור את הכלים שיאפשרו לפתח עושר דתי ותרבותי לכלל התושבים, ותאפשר לכל החפץ בכך, זיקה למורשת ישראל לפי הבנתו ורצונו. 

 

מידע נוסף

רב היישוב - הרב דוד סתיו

טל: 03-9723065

davidstav@shoham.muni.il

מנהלת לשכת הרב - שלווה אשרף

shalva@shoham.muni.il