בס"ד

שיעורים של הרב סתיו


חוברת חג פסח תש"ף


פניית הרב סתיו לקהילת שוהם לקראת הפסח:

לחברי וחברות קהילת שוהם,
א. מנינים בשבת-אנחנו מתקרבים לשבת שניה בלי בית כנסת ואני יודע כמה זה קשה לכולנו.
אני גם מודע לכך שרבים מתקשים להתאפק ומנסים ללחוץ בכל מיני דרכים לקיום מנינים באופנים שונים. אני כותב את הדברים מתוך אחריות לשלומנו כולנו .לעניות דעתי אין להתפלל בבית הכנסת ,גם אין להתפלל במקומות פתוחים, ברחבות וכדומה אלא ממרפסות וצרופים של אחד שהוא שליח הצבור ברחבה ולא בהתכנסויות בתוך רחבות.
נכון שהממשלה לא אסרה זאת ,אבל השכל הישר אוסר זאת, והלכות פקוח נפש אוסרות זאת. ואם מטעמים שאין המקום להרחיב בהם, המדינה לא גזרה זאת ,אין זה פוטר אותנו מלהפעיל שקול דעת הלכתי ברור. המנינים הללו גרמו ועוד חלילה עלולים לגרום להדבקות המוניות ואיש לא יוכל לרחוץ בנקיון כפיו ולומר "ידינו לא שפכו את הדם הזה".(הנתונים שפורסמו השבוע מצביעים על אחוז גבוה שהודבקו בבתי הכנסת).
אין בכיר במשרד הבריאות שלא שוחחנו איתו השבוע במישרים או בעקיפין שלא אמר כי יש לבטל את ההתכנסויות לתפילה גם במרחבים הפתוחים .הנושא היחיד שנמצא על כף המאזניים הוא הצלת נפשות .בנוסף לכך זהו חלול השם גדול שאנשים ששם שמים שגור בפיהם , התנהגותם חסרת האחריות ,מביישת ומכפישה את תורתנו הקדושה.
ב. הגעלת כלים-בשבוע הקרוב תתקיים הגעלת כלים ציבורית למעוניינים בכך. כמתחייב מהסעיף הקודם לא יהיה ניתן להגעיל אלא ברשום מראש אצל שלוה בלשכת הרבנות החל מיום שלישי. מספרה הוא 0543348384.
מומלץ למי שיכול לבצע את הגעלת הכלים בביתו. באתר לשכת הרבנות פורסמו הנחיות להגעלת כלים בבית.
ג. טבילת כלים-על מנת למנוע התקהלויות במקוה הכלים אני ממליץ למנות אותי כשליח למכירת הכלים לגוי למשך כמה חודשים ואז אנחנו משתמשים בכלים בהשאלה מהגוי וממילא ניתן לדחות את חיוב טבילתם עד יעבור זעם. עצה זו מיועדת למי שהכלים נחוצים לו עכשיו ואינו יכול להמתין.
ד. מקווה –מקווה הטהרה נקי ומחוטא כראוי ואין כל מניעה לבוא ולהשתמש בו. זה הזמן והמקום להודות לבלניות על מסירותן הרבה לאורך כל השנה ובמיוחד בימים מאתגרים אלה.
ה. ברכת האילנות-בצוק העתים אנו עלולים לשכוח כי התחלנו את חודש ניסן ונכון לברך את ברכת האילנות הפותחת אותנו לראות את הטבע במלוא הדרו ופריחתו ולהודות לבורא על כך.
ו. חודש ניסן-הימים הם ימי חודש ניסן, שעליהם כתב ה-"אבני נזר" ,"כי ימים אלה יקרי ערך ,שעה ליום יחשב". יש לנו הזדמנות נהדרת להתכוננות עמוקה ומשמעותית לחג הפסח.
ז. ביום רביעי הקרוב היה אמור להתקיים ערב למוד לקראת חג הפסח .אנחנו מנסים לקיים אותו בזום ואם נצליח הפרטים יועברו דרך הגבאים.
ח. כל מי שחפץ לשאול או ליצור אתי קשר מוזמן לעשות זאת בשמחה בכל עת.0524280124
ט. יהי רצון שנשאב מהשבת הבאה עלינו לטובה תעצומות נפש ושנשמע בשורות טובות .

 

שבת שלום
דוד סתיו


 

תפקידה המרכזי של המחלקה - מתן מענה לצורכי הדת של תושבי שהם, מרגע היוולדם עד ליומם האחרון – כולל תחנות ביניים.   

חזון המחלקה – המחלקה תיצור את הכלים שיאפשרו לפתח עושר דתי ותרבותי לכלל התושבים, ותאפשר לכל החפץ בכך, זיקה למורשת ישראל לפי הבנתו ורצונו. 

 

מידע נוסף

רב היישוב - הרב דוד סתיו

טל: 03-9723065

davidstav@shoham.muni.il

מנהלת לשכת הרב - שלווה אשרף

shalva@shoham.muni.il