דברי הסבר במסגרת הליך שיתוף הציבור

תכנית המתאר הכוללנית של שוהם יוצאת לדרך בימים אלה. צוות מקצועי רחב בתחומים שונים (כלכלה, איכות סביבה, חברה, נוף, תחבורה, תשתיות ועוד) בראשות משרד אדריכלים דני לזר נבחר על ידי מינהל התכנון במשרד הפנים, בשיתוף עם המועצה המקומית והחל בימים אלה את עבודתו. בשלב הראשון לומד הצוות את תמונת המצב הקיים של שוהם ואוסף לצורך כך מידע רב מגורמים שונים – נציגי המועצה, אנשי מקצוע, ותושבים. הנתונים והמידע שייאסף במפגשים עם עובדי המועצה והציבור יתרום לגיבוש התכנית, מתוך הכרות רחבה ועמוקה יותר של הישוב.

תהליך התכנון מלווה בשיתוף הציבור בשלבים השונים של הכנת התכנית, החל מהשלב הראשון שלו. ביום ראשון כו' בשבט 15.2.15 אנו מזמינים את הציבור למפגש, בו נלמד מן התושבים מה הם המאפיינים הייחודיים של שוהם ומה הם הצרכים של הישוב ושל תושביו. פרטים על שעת המפגש ומיקומו ימסרו בימים הקרובים.

אנו מביאים להלן דברי הסבר כלליים קצרים שמטרתם להבהיר מה היא תכנית מתאר כוללנית, מי יזם את הכנתה, מה מטרתה ומאפייניה העיקריים.

מהי תכנית מתאר כוללנית ליישוב?

תכנית מתאר כוללנית היא מסמך הקובע את המסגרת התכנונית של הישוב לטווח של כ- 20 השנים הבאות (עד שנת יעד 2035). התכנית מתייחסת להיבטים שונים: אופי הבינוי – כגון צפיפות וגובה הבנייה; ייעודי הקרקע – כמה, היכן ובאיזה אופן – למגורים, לצרכי ציבור, לתעסוקה, למסחר, לאיכות הסביבה, לשטחים הפתוחים, לתחבורה, לתשתיות ועוד.

לאחר אישורה במוסדות התכנון יש לתכנית מעמד סטטוטורי (חוקי) והתכניות המפורטות המוגשות בתחום המועצה צריכות להתאים להנחיות תכנית המתאר הכוללנית. תכנית המתאר קובעת הנחיות להכנת תכניות בנין עיר מפורטות (תב"ע) ולא ניתן להוציא על פי התכנית היתרי בנייה.

מסמכי תכנית המתאר מורכבים מהוראות (תקנון התכנית), תשריט יעודי קרקע ונספחים שונים במגוון תחומים (נספח תחבורה, תשתיות, איכות סביבה ונוף וכו').

מהם הכלים של תכנית המתאר וכיצד היא בנויה?

קביעת יעדי הפיתוח של הישוב – היקף האוכלוסייה הצפוי והרצוי והדרכים להבטיח לה איכות חיים; אמצעים לפיתוח הכלכלי של הישוב; הקשרים של שוהם עם המרחב הסובב אותה והדרכים לחזק אותם; שיפור הנגישות בתוך הישוב ממנו ואליו בתחבורה ציבורית, ברכב, באופנים, הקצאות קרקע לצרכי חנוך, חברה וקהילה וכד'.

קביעת ייעודים ושימושים בקרקע – תכנית המתאר קובעת את החלוקה לייעודי הקרקע העיקריים (מגורים, תעסוקה, שטחי ציבור, דרכים וכד') והוראות לגבי שימושי הקרקע המותרים בכל אחד מהיעודים.

קביעת הנחיות בינוי ועיצוב – התכנית קובעת את גובה הבינוי המקסימלי האפשרי בכל אזור בישוב ואת הצפיפות האפשרית, לעיתים בלווי הנחיות נוספות לגבי המרקם הבנוי.

קביעת כללים לשימור שטחים ערכיים – למשל שימור שטחים פתוחים, הנחיות לטיפול באזורים לשימור, איסור על שימושים שיכולים לגרום מטרד או להפריע לשימוש המרכזי אותו קבעה התכנית לאזור.

הגדלת מרחב האפשרויות – אפשרות לתוספות בנייה על מבנים קיימים באזורים מסוימים, אפשרות לבנייה חדשה או להוספת שימושים נוספים שיתקיימו בכפיפה אחת עם אלו הקיימים – למשל מסחר עם מגורים, אפשרות לפיתוח של מיזמים כלכליים ועוד.