שלום רב,

מליאת ועדת תכנון ובנייה תקיים דיון מיוחד לדיון בתכנית המתאר "שהם 2040" ולקביעת התנאים להפקדתה. התכנית גובשה בשנתיים האחרונות על ידי צוות מתכננים ויועצים, בהליך שלווה במפגשי שיתוף ציבור. 
תכנית המתאר מגדירה את המסגרת התכנונית של היישוב ל-20 השנים הבאות, תוך התייחסות לאופי הבינוי, ייעודי הקרקע, תחבורה, תשתיות ועוד. לאחר אישורה במוסדות התכנון יהיה לה מעמד סטטוטורי. 

אנו מזמינים אתכם לעיין בתכנית.


גיל ליבנה
ראש המועצה

תמונה אווירית של שהם


קבצים להורדה