שוטטות כלבים היא עבירה שחלה עליה קנס על-פי חוק (סעיף 7.9), של 475 ש"ח.   

כלבים משוטטים ילכדו וימסרו לתחנת ההסגר. איגוד ערים דן - צומת מסובים.

בעל כלב (ה) שכלבו נלכד ישלם קנס של 475 ש"ח למועצה מקומית שהם, בנוסף לדמי שהייה בבית המחסה. 


אם אתה בעל כלב - חסן אותו אחת לשנה. מומלץ לחסן גם חתולים, אם כי חיסון זה אינו חובה.  

אם אתה בעל כלב - אל תניח לכלבך לשוטט ללא ליווי ברחובות כשאתה יוצא אתו לטיול , קשור אותו ברצועה ומחסום על פיו.  


אם כלבך נשך מישהו - הודע מיד לרופא הווטרינרי הרשותי, או ללשכת הבריאות. בהסתרת מקרה כזה אתה עלול לסכן חיי אדם.  

אם כלבך נושך על-ידי חיה זרה - הודע מיד לרופא הווטרינרי הרשותי.  

אם נושכת - השתדל לאתר ולזכור את בעל החיים שנשך אותך, וכן רשום את שם וכתובת בעליו, ופנה מיד לרופא.  

אל תיגע בבעל-חיים שאינו מוכר לך, וכן לא בפגרי בעלי חיים.  

בעלי-חיים נגועים משנים התנהגותם הרגילה: כלבים נוחי מזג עלולים להפוך לתוקפניים, ולהפך. שועל או תן נגוע עלול לגלות חוסר פחד, ולהתקרב לבני אדם ! חתולים עלולים להיות תוקפניים ביותר. 

על כל חיה חשודה, חולה, או מתה, הודע מיד למח' הוטרינרית.