מזה מספר חודשים שהמועצה מקדמת הסכם מבננים חדש, שיאפשר לנו לסייע לתושבים המתגוררים במבננים, בתחזוקת השטח הפרטי המשותף, תמורת תשלום. בשבועות האחרונים קיימנו פגישות רבות עם נציגי ועדי מבננים ותושבים בנושא זה. הפגישות התקיימו בהשתתפות ראש ומועצה ומ"מ ראש המועצה, שימי אלבז.

כתוצאה מהמהלכים הללו גובשו יחד עם יועציה המשפטיים של המועצה בקשת הצטרפות ונוהל, אשר מנוסחים בצורה בהירה ותמציתית יותר. 

תושבים שיצטרפו לנוהל החדש עד סוף יוני 2020 ייזכו בהטבה של הנחה מעלות ההסכם. 

מצ"ב בקשת הצטרפות וכתב התחייבות לנוהל המבננים, כמו כן, מצ"ב נוהל הצטרפות מעודכן.
להצטרפות לנוהל יש למלא את בקשת ההצטרפות ולהעביר במייל לגב' מיכל חוגי, מנהלת לשכת מנכ"ל – [email protected].
לשאלות נוספות אפשר לפנות בטלפון – 03-9723020.

יחד נשמור על שוהם נקייה.


הסכם המבננים 2020 – שאלות ותשובות

נוהל הצטרפות מבננים 

בקשת הצטרפות וכתב התחייבות מבננים

נספח לבקשת הצטרפות