הסכם המבננים 2020 – שאלות ותשובות


מה זה מבנן?

מבנן הוא מתחם בו מצויים מספר בתים משותפים, שהוקמו על חלקה אחת, ואשר חולקים מבחינה תפקודית, שטחים פרטיים משותפים דוגמת שבילים, חניונים עיליים, שטחים מגוננים, תשתיות ביוב ומים וכד'. קיימת זיקה תפקודית ומשפטית בין השטחים הפרטיים המשותפים לבתים המשותפים במבנן.

מדוע צריך הסכם מבננים?

במהלך השנים פנו תושבי מבננים למועצה בעזרה באחזקה ותחזוקה של שטחים אלו, אך המועצה אינה יכולה לעשות שימוש בכסף ציבורי לתיקון או תחזוקת שטח פרטי. המועצה רוצה לסייע באחזקת השטחים הפרטיים המשותפים ברמה הולמת, אולם תוכל לספק שירותים אלה רק למבננים שיצטרפו להסכם בתשלום.

כמה עולה ההצטרפות להסכם?

עלות ההצטרפות להסכם היא 21.5 ₪ לחודש ליחידת דיור ובסה"כ 258 ₪ לשנה. על מנת לעודד הצטרפות להסכם, תעניק המועצה לאלף יחידות הדיור הראשונות שיצטרפו להסכם הנחה בסך 75 ₪ לשנה (כך שהתשלום החודשי עבור המצטרפים הראשונים יעמוד על 15 ₪ לחודש), למשך השנתיים הראשונות של ההסכם. 

איך אפשר לשלם את ההסכם?

ניתן לשלם במרוכז דרך נציגות הבית המשותף (ועד הבית) או באמצעות הוראת קבע מול המועצה.

האם חייבים להצטרף להסכם?

אין כל חובה להצטרף להסכם. 
ועדי המבננים רשאים לתחזק את השטחים הפתוחים הפרטיים בעצמם, ולהתקשר בכל הסכם אחזקה וניהול או הסכם ביטוחי שכדאי להם, ומועדף על ידם. 
עם זאת, היתרון בהצטרפות להסכם הוא הפעלת קבלנים דרך המועצה ובמחירי הסכמי המועצה.

האם נדרשת הסכמת כל הדיירים במבנן כדי להצטרף להסכם?

ההסכם ייכנס לתוקפו בשתי אופציות:
אופציה א': חתימה ותשלום של נציגויות הבית המשותף במבנן, מותנה בהצגת פרוטוקול אסיפת דיירים חוקית שמעיד על בחירת יו"ר הועד.

אופציה ב': החתמה של 90% מבעלי הדירות של המבנן על החוזה לטובת הורדה בהוראת קבע למועצה. 

אילו שירותים נכללים בהסכם?

ההסכם נועד לתחזוקה שוטפת וכולל טיפול בנזילות בצנרת המים, פתיחת סתימת ביוב בשטח המבנן, ניקיון, החלפת נורות, אחזקת גינון, הדברה בשוחות הביוב פעמיים בשנה, ריסוס וניכוש עשביה פעמיים בשנה וביטוח צד ג' על השטחים המשותפים. השירות לא יינתן לחצרות הבניינים או לחניונים התת קרקעיים של המבנן, אלא רק לשטחים הפרטיים הפתוחים המשותפים.
במידה והמבננים המצויים בהסכם יבקשו מהמועצה לבצע עבורם תיקונים אחרים, דוגמת תיקון גופי תאורה, מדרכות וכבישים וכד' – תהיה המועצה רשאית לקבל על עצמה את ביצוע העבודות, בכפוף להסכמת נציגויות כלל הבתים המשותפים במבנן לתשלום מלא של כלל הוצאות המועצה בעבודות אלו. חשוב לציין שהוועד יכול לבצע בעצמו עבודות אחרות, ובמקרה זה יוכל לבחור כל קבלן בהתאם לשיקול דעתו. 

איך מצטרפים להסכם?

לקבלת פרטים נוספים ואת נוסח ההסכם יש לפנות ללשכת מנכ"ל המועצה 03-9723020, דוא"ל michalh@shoham.muni.il (מיכל חוגי)

מדוע נדרש שינוי מהמצב הקיים?

לאחרונה התקבלו מספר פסקי דין בנושא, ובעקבותיהם התקבלה חוו"ד משפטית. על פיהם, על מנת לאפשר את מתן השירותים הללו על ידי המועצה, נדרשת המועצה לגבש הסדר חדש, שיגדיר את היקף השירותים והתמורה בגינם, בהתאם להוראות הדין. 
 
מדוע המועצה מתכוונת להפסיק לשלם את חשבונות החשמל של עמודי התאורה?

עמודי התאורה מוצבים בשטחים הפרטיים של המבנן, ועל כן ההוצאות בגינם הן הוצאות פרטיות של המבנן. 

 

חוות דעת עבודות ציבוריות בשטח פרטי מבננים שהם .pdf