הסבר:

רחובות שוהם סומנו באמצעות תמרורים, אשר מסדירים את החנייה ביישוב בכפוף לתשלום, בכל רחבי היישוב, בהתאם להסדר שלהלן:

  • חנייה חופשית לרכבים של תושבות ותושבי שוהם, הרשומים כתושבים בתעודת הזהות למעט במרכזים המסחריים.
  • חנייה חופשית לאורחים למשך 12 שעות ביממה (במצטבר), בכפוף להפעלת אמצעי תשלום מתחילת החנייה. עם תום 12 השעות – תשלום לפי שעה בהתאם לחוק העזר העירוני בשוהם. 
  • חנייה חופשית לכל אורח או מבקר מיום חמישי בשעה 17:00 ועד יום ראשון בשעה 8:00 ובערבי חג משעה 13:00 ועד צאת החג.  
  • הסדרי החניה במרכזים המסחריים ללא שינוי – כולם נדרשים בהפעלה של אמצעי תשלום מתחילת החנייה. שעתיים ראשונות פטורות מתשלום.
  • רכבים בעלי תו נכה אינם נדרשים בהוצאת תו תושב.
  • שימו לב: התו הינו תו דיגיטלי לתקופה של שנתיים, ללא מדבקה.
  • זיהוי רכביהם של תושבי היישוב יבוצע באופן אלקטרוני באמצעות מסופונים של פקחי היישוב. 
הוצאת תו חנייה

לצורך הוצאת תו החנייה האלקטרוני לרכב שבבעלות תושב/ת שוהם, יש למלא את הטופס המצורף.

לטופס יש לצרף תעודת זהות עם ספח, רשיון רכב תקף עם חותמת מכון רישוי ובמקרה הצורך – אישור ממקום העבודה על רכב צמוד. 
לאחר בחינת הבקשה תקבלו דוא"ל המעדכן בדבר אישור בקשתכם. נוכח העומס הצפוי אנא התאזרו בסבלנות.

חשוב! במקרה של רכב שנמכר - יש למלא טופס גריעת רכב ממאגר תו תושב

 

   טופס מאובטח - קבלת תו תושב

   טופס מאובטח - גריעת רכב ממאגר תו תושב

 


 

 

לוגו סימן קריאה   שימו לב: אכיפת תו תושב החלה ביום 1.6.23

 

  לשירותכם - קובץ שאלות ותשובות