לכל משתמשי התחבורה הציבורית שלום,

אם אינכם משתמשים, בדקו בכל זאת, אולי תתחילו...

בעקבות דו שיח מתמיד עם נוסעים מהיישוב, פנינו בבקשות למשרד התחבורה ונעננו בחיוב. תודה למתכננים במשת"ח ובקווים על הסיוע הרב.

שינינו, שיפצנו ובעיקר השתדלנו מאד לשמור על הקיים תוך הרחבת השירות לאלנבי, לאוניברסיטה ולעתידים.

אנו תקווה שהתכנית החדשה תתקבל בהבנה ותצליח לשפר את השירות לרוב הנוסעים.

מצורף המסלולים החדשים והלו"ז המתוכנן לקווים 500 ו- 506:

תחבורה ציבורית בשוהם.pdf