רווחה ויחידת המתנדבים השרות הפסיכולוגי חינוך קדם יסודי רשות למלחמה בסמים ואלכוהול המדור לביקור סדיר טיפול באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים פורטל חינוך יישובי
   
             

מנהלת אגף חינוך: אופירה ביטון
03-9723070
ofira@shoham.muni.il

שעות קבלת קהל:
ימים א', ב', ד', ה', בין השעות 8:15-10:00 ובין השעות 14:30-16:00

יום ג' בין השעות 16:00-18:30

פגישות עם צוות הניהול של האגף כרוכות בתיאום מראש. 

מענה טלפוני: 03-9723070
מענה טלפוני יינתן בימים א', ב', ד', ה' בין השעות 8:00-10:00  ובין השעות 14:30-16:00 
יום ג' בין השעות 16:00-18:30
במקרים דחופים יש להשאיר הודעה במוקד 106
קבלת קהל מח' הסעות
ימים א-ה   08:15 – 10:00, 14:30 – 16:00

  • פגישות עם מנהלות אגף חינוך - יש לתאם מראש

 


מערכת החינוך בישוב מבוססת על ערכי השוויון, עידוד המצוינות והטיפול בכל אוכלוסיות התלמידים לצד חינוך לערכים. המערכת פועלת תוך שיתוף פעולה בין החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, סגלי ההוראה, ההורים והתלמידים. 

פעילות האגף מסתמכת על הרציונל החינוכי של ראש המועצה וחברי מליאת המועצה ומביאה למימוש באמצעות תוכניות רב שנתיות המשולבות בתוכניות משרד החינוך. 

השנה מתקיים רצף חינוכי תוך שימת דגש על טיפול הוליסטי בתלמיד בכל שעות היממה.  

באגף חינוך וקהילה משולבים השירות הפסיכולוגי ומחלקת הרווחה,  האגף מפעיל את תאגיד לחינוך שהם ועמותת עמית, המאפשרים לתלמיד ולמשפחה שירותי העשרה, תגבור, אבחון, יעוץ וטיפול מותאם.  

האגף פועל בשיתוף פעולה עם חמש – החברה העירונית לתרבות, נוער וספורט.