מנהלת המחלקה: חגית סולומון

טל: 03-9723076

Ha[email protected]

החינוך הינו ערך מרכזי, מקור ראשי לצמיחה בעתיד . מחלקת קדם יסודי רואה חשיבות רבה בגני הילדים כמסגרת ראשונה לפיתוח כישורי חיים ומיומנויות בסיסיות כתשתית להמשך לימודיו של הילד במוסדות החינוך הבאים ולצמיחתו כאזרח במדינת ישראל.

אנו רוצים מערכת חינוך לגיל הרך המושתתת על כבוד לילד, שותפות ההורים, שותפות בין אנשי הצוות החינוכי, מערכת המכבדת את החיים, את השונה, את המורשת ואת הסביבה. מערכת חינוך שרואה כל ילד וילדה משתלבים בה ומאפשרת לכל הילדים לצמוח אישית בקצב שלהם תוך חינוך לחיים קהילתיים חברתיים ולעזרה הדדית. מערכת שתטפח את הילדים כפרטים אך גם כקהילה וכחלק מהסביבה ומהמדינה.

אנו יוזמים ומפתחים פרויקטים ייחודיים לגיל הרך ומפעילים מערך של השתלמויות פיקוח יעוץ והדרכה לגננות ולסייעות בהתאם להנחיות משרד החינוך.
אנו מאמינים כי שיתוף פעולה של כל השותפים בעשייה החינוכית מביא להשגת היעדים.

מפקחות מטעם משרד החינוך:

  • ממלכתי: אורלי ארליכמן
  • ממלכתי דתי: זוהרית שטל

בשהם פועלים היום 26 גנים מוכרים ורשמיים בפיקוח משרד החינוך ותוך יצירת שיתופי פעולה במגוון רבדים.

גני הילדים של המועצה מהווים מסגרת חינוכית לילדים בגיל טרום חובה וחובה (3-6 ).

הצוות החינוכי בגני הילדים כולל גננת מוסמכת וסייעת, בגנים בגילאי 3-4, מעל 30 ילדים יש סייעת שנייה. במקרה הצורך גם גננת שיח לילדים בעלי צרכים מיוחדים שקיבלו זכאות לכך.

גני הילדים מספקים כר נרחב של פעילויות חינוכיות בתחומי דעת מגוונים, חוויות וריגושים במטרה לקדם את הילד בתחומים השונים ולהקנות לו את הכלים הדרושים לקראת תחילת לימודיו בבית הספר היסודי.

בשהם פועלים גנים ייחודיים כמו: גן קשת המשלב תלמידים חילוניים ודתיים, לגילאי חובה וגן אנתרופוסופי לגילאי 3-6.

בפעילויות המתקיימות בגן ניתן דגש בכל הקשור להקניית כישורי חיים, נורמות וערכי המורשת של עם ישראל לצד ההישגים המצופים בתחום הלימודי.

גני הילדים פועלים בימים א'-ה' בין השעות 07:30 - 14:00 

בימי ו' בין השעות 07:30 - 12:45.