חייל בשירות חובה זכאי להנחה בשיעור של 100% עד 70 מ"ר עד תום ארבעה חודשים מיום שחרורו.

בקשה להנחה לשנת 2024 יש להגיש במלואה החל מ - 1.1.24 ועד

30/6/24.  ( למחזיק בנכס בלבד) 

המתנה להנחה אינה מהווה עילה לעיכוב או דחיית תשלום חיוב הארנונה במלואו.

זכאי להנחה אשר לא פרע את מלוא חובותיו בארנונה לא תעודכן ההנחה. 

לאימייל זה יישלח עותק ממילוי הטופס.

Browser not supported