איש קשר למתן מידע בנוגע להחלטות, תוצאות מכרזים והגשת ערר: יוסי פרץ - 03-9724713 [email protected]

איש קשר למתן מידע בנוגע להחלטות, תוצאות מכרזים והגשת ערר: יוסי פרץ - 03-9724713 [email protected]
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מ.מ. שהם - מכרז פומבי מס' 01/23 לביצוע עבודות תחזוקה של שטחים מגוננים בתחומי המועצה המקומית שוהם פומבי 23/02/2023 14/03/2023 (16:00)
החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז 04/2023 להקמת גשר להולכי רגל ולאופניים מעל כביש 444 פומבי 22/02/2023 26/03/2023 (15:30)
מ.מ. שהם - מכרז פומבי מס' 17/23 לקבלת הצעות לשכירת מבנים להפעלת מסגרות חינוכיות לילדים בגילאי 3 חודשים ועד 3 שנים פומבי 16/02/2023 06/03/2023 (16:00)
החברה הכלכלית שוהם - מכרז פומבי 01/2023 להשכרת משרד (יחידה 7) בבניין המועצה המקומית שוהם (קומה 2) פומבי 08/02/2023 30/03/2023 (10:30)
החברה הכלכלית שוהם - מכרז פומבי 02/2023 להשכרת משרד במבנה הכותר פיס בשוהם פומבי 08/02/2023 30/03/2023 (10:30)
החברה הכלכלית שוהם - מכרז פומבי 03/2023 להשכרת משרד במבנה הכותר פיס בשוהם פומבי 08/02/2023 30/03/2023 (10:30)
מ.מ. שהם - מכרז פומבי מס' 02/23 לרכישת ואספקת ציוד משרדי למועצה פומבי 05/02/2023 02/03/2023 (16:00)
מכרז פומבי מס' 08/23 (להלן: "המכרז") לביצוע עבודות סימון כבישים ואספקה והתקנה של תמרורים ועמודים בשהם פומבי 02/02/2023 19/02/2023 (16:00)
החברה הכלכלית שוהם בע”מ והמועצה המקומית שוהם - מכרז פומבי מס' 06/23 - אספקה והתקנה של טוחני פסולת אורגנית ביתיים, ביצוע תהליכי הגברת מיחזור והפחתת פסולת פומבי 26/01/2023 21/02/2023 (15:00)
מכרז פומבי מספר 04/23 - לביצוע עבודות אחזקה ופיתוח תשתיות שוטפות בשהם פומבי 25/01/2023 21/02/2023 (15:00)
מכרז פומבי מס' 19/22 - הזמנת הצעות לניהול ותפעול שירותי גבייה במועצה מקומית שהם פומבי 18/01/2023 26/02/2023 (16:00)
מכרז מס' 03/2023 - למתן שירותי הסמכה וליווי ייעוץ לתקני איכות (מכרז אשכולות) פומבי 18/01/2023 02/03/2023 (16:00)
מכרז פומבי מספר 42/22 - לביצוע עבודות החלפת מערכת חימום במקווה בשהם פומבי 27/12/2022 17/01/2023 (16:00)
מכרז פומבי מספר 43/22 - לתכנון ביצוע אספקה התקנה ותחזוקת מעלית בבית ספר יהלום בשהם פומבי 22/12/2022 07/02/2023 (16:00)
מכרז פומבי מספר 44/22 - לביצוע עבודות מיזוג אולם ספורט בתיכון שהם פומבי 22/12/2022 17/01/2023 (16:00)
החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי מספר 15/2022 להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות בשוהם פומבי 21/12/2022 12/01/2023 (16:00)
מכרז פומבי 76/22 שירותי הסעות תלמידים למוסדות חינוך מיוחד  פומבי 01/12/2022 13/12/2022 (12:00)
מכרז פומבי מס' 68/22 לקבלת הצעות מחיר לאירוח הכנס השנתי – בוגרי תכניות צוערים לשלטון המקומי פומבי 22/09/2022 19/10/2022 (16:00)
מכרז מס' 67/22 - הפעלת קפיטריה בתיכון שהם פומבי 08/09/2022 22/09/2022 (12:00)
מכרז פומבי מס' 62/22 - פניה לקבלת הצעות: למתן הצעות מחיר לאירוח הכנס השנתי לבוגרי תכניות צוערים לשלטון המקומי עבור מפעם השפלה, מ"מ שוהם פומבי 24/08/2022 15/09/2022 (16:00)
מכרז פומבי מס' 59/22 - הזמנה להציע הצעות לשדרוג תחנת שאיבה לביוב פומבי 08/08/2022 10/11/2022 (16:00)
מכרז פומבי מס' 33-22 - הזמנה להציע הצעות להפעלת תכנית העשרה בשפה אנגלית לילדי גן חובה ולתלמידי כיתות א'-ב' במועצה המקומית שהם פומבי 04/08/2022 05/09/2022 (16:00)
מכרז פומבי מס' 58/22 - הזמנה להציע הצעות להפעלת תוכנית תגבור לשיפור מיומנויות השפה האנגלית לתלמידי כיתות ו' במועצה המקומית שהם פומבי 04/08/2022 05/09/2022 (16:00)
מועצה מקומית שהם מכרז מס' 56/22 - פניה לקבלת הצעות לשכירת מבנה להפעלת מסגרת חינוכית לילדים בגילאי 3 חודשים ועד 3 שנים פומבי 24/07/2022 31/07/2022 (12:00)
קול קורא - הזמנה לקבלת הצעות – לייעוץ ותכנון מגרשי ספורט ואימוני כדורג ל פומבי 10/07/2022 24/07/2022 (16:00)
מכרז פומבי מספר 34/22 לביצוע עבודות איטום במוסדות חינוך וציבור בשוהם - הבהרה וסיור נוסף פומבי 10/07/2022 24/07/2022 (16:00)
מכרז פומבי מס' 41/22 - מכרז מסגרת לאספקה והצבה ו/או בניה בשטח של מבנה יביל בשהם פומבי 07/07/2022 21/07/2022 (16:00)
מכרז פומבי מספר 34/22 - לביצוע עבודות איטום במוסדות חינוך וציבור בשהם פומבי 30/06/2022 24/07/2022 (16:00)
מכרז פומבי מס' 50/22 - הזמנה להציע הצעות למתן שירותי חשבות שכר פומבי 27/06/2022 17/07/2022 (16:00)
מכרז פומבי מס' 48/2022 למתן שירותי מנהל מחשוב ראשי (מנמ"ר), שירותי תמיכה, תחזוקה וסיסטם פומבי 22/06/2022 17/07/2022 (16:00)
מכרז מס' 47/22 - פניה לקבלת הצעות לשכירת מבנים להפעלת מסגרות חינוכיות לגילאי 3 חודשים - 3 שנים פומבי 22/06/2022 05/07/2022 (16:00)
מועצה מקומית שהם - מכרז מס' 31/22 לאספקת ציוד וריהוט לבית ספר ניצנים שהם פומבי 31/05/2022 07/06/2022 (16:00)
מכרז מס' 32/2022 - לאספקה והתקנה למזגנים מפוצלים ומיני מרכזיים פומבי 29/05/2022 26/06/2022 (16:00)
מכרז פומבי מס' 16/22 למתן שירותי מנהל מחשוב ראשי (מנמ"ר), שירותי תמיכה, תחזוקה וסיסטם פומבי 26/05/2022 21/06/2022 (16:00)
מכרז פומבי מס' 28/2022 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי חשבות שכר פומבי 23/05/2022 21/06/2022 (16:00)
החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי 06/2022 - להצבת תיבות איסוף עצמי ברחבי היישוב שוהם פומבי 18/04/2022 08/05/2022 (10:00)
מכרז פומבי מס' 14/22 לביצוע עבודות צביעת מוסדות חינוך בשהם פומבי 13/04/2022 08/05/2022 (16:00)
מכרז מס' 17/22 - פניה לקבלת הצעות לשכירת מבנים להפעלת מסגרות חינוכיות לגילאי 3 חודשים - 3 שנים פומבי 07/04/2022 08/05/2022 (16:00)
החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי 04/2022 - להפעלת קיוסק - מזנון בגן החבל בשוהם פומבי 03/04/2022 02/05/2022
מכרז פומבי מס' 15/2022 - למכרז לאספקת מערכות חניה ואכיפה באמצעים אלקטרוניים פומבי 30/03/2022 15/05/2022 (16:00)
מכרז מס' 04/2022 - מכרז לאספקת מערכות ניהול ועדה, ייעודי קרקע ושירותים נלווים פומבי 30/03/2022 22/05/2022 (16:00)
מכרז מס' 12/22 הזמנה להציע הצעות לאספקת שירותי אחזקה ועבודות הקמה תאורת רחובות במועצה מקומית שהם פומבי 30/03/2022 29/05/2022 (16:00)
מכרז פומבי מספר 8/22 - דרוש/ה מנהל/ת אגף שפ"ע  פומבי 17/02/2022 03/03/2022 (14:00)
מכרז פומבי מס' 01/22 - להפעלת צהרונים בבתי ספר יסודיים (לרבות חטיבות צעירות) וגני ילדים פומבי 23/01/2022 21/02/2022 (16:00)
מכרז פומבי מספר 02/22 לביצוע עבודות אספקה והתקנה של סככות והצללה בגנים ציבוריים ובמוסדות חינוך בשהם - הארכה פומבי 09/01/2022 06/02/2022 (16:00)
מכרז מס' 56/21 - פניה לקבלת הצעות לשכירת מבנה להפעלת תינוקייה /גני ילדים/צהרון - הארכה פומבי 28/11/2021 02/01/2022 (16:00)
מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות פומבי 22/07/2021 16/08/2021 (16:00)
מכרז פומבי 22/21 - לביצוע עבודות שטיפה שאיבה וניקוי קווי ביוב וניקוז בשהם פומבי 15/07/2021 24/08/2021 (16:00)
מכרז פומבי מס' 24/21 - לביצוע עבודות תפעול ואחזקה של רשת המים, רשת הניקוז ורשת הביוב בשהם פומבי 14/07/2021 24/08/2021 (16:00)
החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז מס' 11/2021 - לניהול והפעלה של מועדון הספורט בשוהם פומבי 24/06/2021 22/07/2021 (11:00)
מכרז מס' 21/21 מכרז משולב לאספקת מערכות ניהול ועדה, ייעודי קרקע, GIS ושירותים נלווים פומבי 30/05/2021 22/07/2021 (16:00)
מכרז פומבי מס' 33/21 - שירותי שמאות מקרקעין פומבי 26/05/2021 17/06/2021 (16:00)
מכרז מס' 36/21 - פניה לקבלת הצעות לשכירת מבנה להפעלת תינוקייה /גני ילדים/צהרון פומבי 26/05/2021 22/06/2021 (16:00)
מכרז פומבי מס' 31/21 - הפעלה וניהול מודל עיר נגישה פומבי 19/05/2021 29/06/2021 (16:00)
מכרז 29/2021 - שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות פומבי 18/05/2021 08/06/2021 (16:00)
החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז מס' 10/2021 - לתכנון, אספקה, התקנה ואחזקת מערכות סולאריות לייצור חשמל על גגות מבני ציבור ברחבי היישוב שוהם פומבי 18/05/2021 14/06/2021 (11:00)
החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז מס' 04/2021 להשכרת משרד (יח' 11-12) בבניין המ.מ. שוהם, קומה 2 פומבי 02/05/2021 03/06/2021 (10:00)
החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז מס' 05/2021 לשכירת מבנה מעל מעון יום בשכונת הדרים בשוהם פומבי 02/05/2021 03/06/2021 (10:00)
החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז מס' 06/2021 לשכירת אולם ספורט וחדר חוגים בבית ספר צוקים בשוהם פומבי 02/05/2021 03/06/2021 (10:00)
החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז מס' 07/2021 לשכירת אולם ספורט וחדר חוגים בבית ספר יהלום בשוהם פומבי 02/05/2021 03/06/2021 (10:00)
החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז מס' 08/2021 לשכירת שני מבנים מעל גני ילדים בשכונת הדרים בשוהם פומבי 02/05/2021 03/06/2021 (10:00)
החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז מס' 09/2021 להשכרת משרד במבנה הכותר פיס בשוהם פומבי 02/05/2021 03/06/2021 (10:00)
מכרז פומבי מס' 23/21 - לקבלת שירותים לאספקת כלי אצירה ופינוי פסולת נייר מבתי התושבים ומנקודות המחזור ברחבי המועצה המקומית שהם פומבי 28/04/2021 01/06/2021 (16:00)
מכרז מס' 26/21 - פניה לקבלת הצעות לשכירת מבנה להפעלת תינוקייה /גני ילדים/צהרון פומבי 25/04/2021 20/05/2021 (16:00)
מכרז פומבי מס' 14/21 - לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות ותכולת כלי אצירה כתומים בתחומה המוניציפלי של המועצה המקומית שהם פומבי 18/04/2021 13/05/2021 (16:00)
החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז מס' 03/2021 - לשכירת חנות - יחידה ב' במתחם מועדון הספורט פומבי 06/04/2021 29/04/2021 (11:00)
מכרז פומבי מס' 12/21 - למתן שירותי איסוף ופינוי פסולת מפחים טמונים בשהם פומבי 17/03/2021 13/05/2021 (16:00)
מועצה מקומית שהם מכרז פומבי מס' 05/21 - לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון – אספקה, הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון ושינוע תכולתם מתחום השיפוט של המועצה למחזור מוכר בישראל פומבי 14/03/2021 06/04/2021 (16:00)
מכרז פומבי מספר 08/21 - לביצוע עבודות אספקה והתקנה של משטחי בטיחות מסוג דשא סינטטי למתקני משחק בגנים ציבוריים ובמוסדות חינוך בשהם פומבי 02/03/2021 13/04/2021 (16:00)
מכרז פומבי מס' 20/21 - למתן הצעות מחיר לאירוח הכנס השנתי לבוגרי תכניות צוערים לשלטון המקומי עבור מפעם השפלה, מ"מ שוהם פומבי 02/03/2021 18/03/2021 (14:00)
החברה הכלכלית שֹהם בע"מ מכרז פומבי 01/21 - להפעלת קפיטריה במגרש כדורגל בשוהם פומבי 28/02/2021 18/03/2021 (11:00)
החברה הכלכלית שֹהם בע"מ מכרז פומבי 02/21 - לאספקת מבנה והפעלת מזנון לעובדי המועצה המקומית שוהם פומבי 28/02/2021 18/03/2021 (11:00)
מכרז מס' 07/21 - לביצוע עבודות תחזוקה, אחזקה, עבודות מתכת ותיקונים שנתיים בשהם פומבי 10/02/2021 07/03/2021 (16:00)
מכרז פומבי מס' 06/21 לביצוע עבודות הדברת מזיקים וריסוס עשביה ברחבי המועצה המקומית שהם פומבי 07/02/2021 06/04/2021 (16:00)
המועצה המקומית שהם - מכרז פומבי מס' 48/20 - למתן שירותי איסוף ופינוי פסולת פומבי 20/12/2020 03/01/2021 (16:30)
המועצה המקומית שהם - מכרז מס' 46/2020 - למתן שירותי ביטוח רכוש וחבויות למועצה המקומית שהם ולתאגידיה העירוניים פומבי 25/11/2020 15/12/2020 (14:00)
מכרז פומבי מספר 43/20 - לביצוע עבודות פיתוח מתחם גני ילדים בשכונת הדרים בשהם פומבי 17/11/2020 (17:00) 03/01/2021 (16:30)
מכרז מס' 42/20 - מתן השירותים - תובע עירוני חיצוני בתחומי תכנון ובנייה, רישוי עסקים, קנסות ואכיפת חוקי עזר (אכיפה פלילית) פומבי 11/11/2020 (14:00) 29/11/2020 (16:00)
מכרז פומבי מספר 37/20 - לביצוע פיר מעלית ואספקה והתקנת מעלית בבית ספר רבין בשהם פומבי 01/11/2020 01/12/2020 (16:30)
קול קורא להסדרת חניה באמצעים סלולאריים פומבי 14/09/2020 30/09/2020 (12:00)
מכרז פומבי מס' 26/20 - אספקת שירותי ממונה בטיחות ויועץ בטיחות בשהם פומבי 08/09/2020 01/12/2020 (16:00)
החברה הכלכלית שֹהם בע"מ מכרז פומבי 06/20 להשכרת אולם סטודיו בבית התרבות הנמצא בשד' עמק איילון 32, שוהם פומבי 19/08/2020 10/09/2020 (12:30)
החברה הכלכלית שֹהם בע"מ מכרז פומבי 08/20 להשכרת אולם סטודיו בבית ספר שלהבת הנמצא ברח' תירוש 1, שוהם פומבי 19/08/2020 10/09/2020 (12:30)
החברה הכלכלית שֹהם בע"מ מכרז פומבי 09/20 שכירת משרד (יחידה מס' 10) במבנה מועצה מקומית שוהם, קומה 3, ברחוב האודם 63, שוהם פומבי 19/08/2020 10/09/2020 (12:00)
מכרז מס' 16/20 - מתן שירותי הנחייה והובלה של סגלי חינוך לפיתוח תכניות לימודיות פומבי 04/08/2020 25/08/2020 (16:00)
מכרז פומבי מס' 10/20 - למכירה ולאספקת שיחים ועצים בהסכם מסגרת שנתי למועצה מקומית שהם פומבי 04/08/2020 11/08/2020 (16:30)
החברה הכלכלית שֹהם בע"מ מכרז פומבי 05/20 - לשכירת משרדים בבניין המועצה פומבי 12/07/2020 06/08/2020
קול קורא 'מופעי תרבות  גם בקורונה' פומבי 25/06/2020 15/07/2020
מכרז פומבי מס' 03/20 –  לשכירות מבנה להפעלת תינוקייה/ גני ילדים / צהרון בשוהם. פומבי 31/05/2020 28/06/2020 (16:00)
מכרז 03/20 לשכירת משרד (יחידה 10) בקומה 3 בבניין המועצה פומבי 22/04/2020 10/05/2020 (09:45)
מכרז 25/20 לביצוע תוספת כיתות בית ספר צוקים פומבי 31/03/2020 28/04/2020 (16:00)
מכרז 15/20 לפיתוח גן החבל פומבי 31/03/2020 28/05/2020 (16:00)
מכרז פומבי מס' 02/20 - שירותי שמאות מקרקעין פומבי 18/02/2020 17/03/2020
מכרז פומבי מס' 02/19 – לקבלת שירותי רו"ח ושירותי יעוץ שוטף עבור מועצה מקומית שוהם פומבי 08/12/2019 07/01/2020
מכרז פומבי מס' 45/19  שירותי הסעות למוסדות חינוך- עדכון מועדים. פומבי 08/08/2019 22/08/2019
מכרז פומבי מס' 42/19  תכנון אספקה, החלפה והתקנת גופי תאורה מסוג LED במגרש כדורגל שוהם- עדכון מועדים. פומבי 08/08/2019 15/08/2019
מכרז פומבי מס' 36/19 –  שירותי הסעות למוסדות חינוך. פומבי 27/06/2019 16/07/2019 (16:30)
מכרז פומבי מס' 37/19 –  לביצוע פיר מעלית ואספקה והתקנת מעלית בבית ספר רבין בשוהם. - המכרז מבוטל! פומבי 27/06/2019 02/07/2019 (16:30)
מכרז פומבי מס' 20/19 –  מתן שירותי תחזוקה והפעלת מוקד עירוני עבור מועצה מקומית שוהם. סיור מציעים יתקיים ב-  22.05.19 בשעה 10:00 מבניין המועצה. פומבי 13/05/2019 04/06/2019 (16:30)
מכרז פומבי מס' 22/19 –  לשכירות מבנים להפעלת תינוקייה/ גני ילדים / צהרון בשוהם. פומבי 05/05/2019 30/05/2019 (16:30)
מכרז פומבי מס' 25/19 –  לביצוע עבודות שדרוג שירותים במוסדות חינוך  בשהם. פומבי 30/04/2019 30/05/2019 (16:00)
מכרז פומבי מס' 21/19 –  שירותי הסעות למוסדות חינוך. פומבי 28/04/2019 30/05/2019
פניה לקבלת הצעות לקבלת ייעוץ משפטי חיצוני קבוע למועצה מקומית שהם. פומבי 08/04/2019 27/06/2019 (16:30)
מכרז פומבי מס' 19/19 –  מכרז להשכרת משרד בשוהם פומבי 03/04/2019 12/05/2019 (16:30)
מכרז פומבי מס' 17/19 –  מערכת מידע ממוחשבת לניהול שכר ומשאבי אנוש בשוהם פומבי 03/04/2019 16/05/2019 (16:30)
לחברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) שוהם - דרוש/ה רכז/ת  העשרה (50% משרה) פומבי 28/03/2019 11/04/2019
בקשה לקבלת מידע RFI בנושא רכב חכם/ תחבורה אוטונומית פומבי 17/03/2019 01/05/2019
מכרז פומבי מס' 13/19 –  למתן הצעות מחיר לתכנון וביצוע בניית מחסן חרום בשוהם. פומבי 04/03/2019 10/04/2019 (16:30)
מכרז פומבי מס' 14/19 –  לביצוע עבודות צביעת מוסדות חינוך בשהם. פומבי 04/03/2019 31/03/2019 (16:30)
מכרז פומבי מס' 12/19 –  למתן הצעות מחיר לאירוח הכנס השנתי לבוגרי תכניות צוערים לשלטון המקומי עבור מפעם השפלה, מ"מ שוהם. פומבי 18/02/2019 10/03/2019 (16:30)
מכרז פומבי מס' 06/19 –  לביצוע עבודות סימון כבישים ואספקה והתקנה של תמרורים ועמודים בשהם. פומבי 17/02/2019 26/02/2019 (16:00)
מכרז פומבי מס' 09/19 –  מכרז להשכרת משרדים בשוהם. פומבי 17/02/2019 17/03/2019 (16:30)
מכרז פומבי מס' 11/19 –  לביצוע עבודות הדברת מזיקים וניכוש עשביה  ברחבי המועצה המקומית שהם פומבי 17/02/2019 10/03/2019 (16:30)
החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי מספר 02/19 לשכירת 2 חנויות נפרדות בכניסה למועדון הספורט פומבי 04/02/2019 10/02/2019 (11:00)
מכרז פומבי מס' 04/19 –  לביצוע פירי מעליות בבתי הספר צוקים ואבני החושן בשוהם. פומבי 16/01/2019 03/03/2019 (16:30)
מכרז פומבי מס' 35/18 –  לתכנון, אספקה והתקנה של גופי תאורת פנים מסוג LED  במוסדות חינוך במועצה המקומית שהם. פומבי 21/08/2018 13/09/2018 (16:00)
מכרז פומבי מס' 36/18 - לביצוע עבודות אספקה והתקנה של סככות והצללה בגנים ציבוריים ובמוסדות חינוך בשוהם. פומבי 21/08/2018 13/09/2018 (16:00)
מכרז פומבי מס' 39/18 –  פיתוח חצר לימודית בבית ספר אבני החושן בשוהם. פומבי 22/07/2018 23/10/2018 (16:00)
מכרז פומבי מס' 38/18 –  תכנון וביצוע פיר למעלית ואספקת מעלית במבנה כותר פיס בשוהם. פומבי 22/07/2018 13/09/2018 (16:00)
מכרז פומבי מס' 31/18 –  לרכישת גופי תאורה מסוג LED אספקתם והתקנתם על עמודי תאורה ברחבי היישוב. פומבי 22/07/2018 30/08/2018 (16:00)
מכרז פומבי מס' 40/18 –  להפעלת פאב במשכן אומנויות הבמה. פומבי 22/07/2018 20/08/2018 (16:00)
מכרז פומבי מס' 28/18 –  רישיון, שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכות דיגיטל ומחשוב עירוניות בשוהם. פומבי 12/07/2018 24/07/2018 (16:00)
מכרז פומבי מס' 33/18 –  שירותי הסעות למוסדות חינוך. פומבי 12/07/2018 24/07/2018 (16:00)
מכרז פומבי מס' 24/18 –  תכנון וביצוע פיר למעלית ואספקת מעלית במבנה כותר פיס בשוהם. פומבי 07/06/2018 25/06/2018 (16:00)
מכרז פומבי מס' 25/18 –  פיתוח חצר לימודית בבית ספר אבני החושן בשוהם. פומבי 07/06/2018 25/06/2018 (16:00)
מכרז פומבי מס' 26/18 –  שדרוג כיתות במוסדות חינוך –  - M21 בשוהם. פומבי 07/06/2018 25/06/2018 (16:00)
מכרז פומבי מס' 27/18 –  שדרוג שירותים במוסדות חינוך בשוהם. פומבי 07/06/2018 25/06/2018 (16:00)
מכרז פומבי מס' 16/18 –  להפעלת מרפאת שיניים בשוהם. פומבי 28/05/2018 21/06/2018 (16:00)
מכרז פומבי מס' 22/18 –  לשכירות מבנה להפעלת תינוקייה/ גני ילדים / צהרון בשוהם. פומבי 28/05/2018 21/06/2018 (16:00)
החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי מספר 05/18 - ביצוע עבודות סיכוך גג בריכה מקורה, מועדון ספורט שוהם. פומבי 21/05/2018 05/06/2018 (12:00)
מכרז פומבי מס' 21/18 –  סריקת מסמכי תיקיי רישוי ובניה, הטמעתם וטיוב נתונים. פומבי 06/05/2018 17/05/2018 (16:00)
מכרז פומבי מס' 07/18 –  אספקה והתקנת מעלית בבית ספר אבן חן בשוהם. פומבי 25/03/2018 18/03/2018 (16:00)
קול קורא להפעלת בית קפה/מסעדה בבניין התרבות בשהם פומבי 21/03/2018 15/04/2018 (16:00)
מכרז פומבי מס' 12/18 –  להשכרת משרדים בכותר פייס בשוהם. פומבי 13/03/2018 12/04/2018 (16:00)
מכרז פומבי מס' 11/18 –  מתן שירותי ניקיון בשטחים פתוחים ושירותי טיאוט מכני בשהם. פומבי 04/03/2018 15/04/2018 (16:00)
מכרז פומבי מס' 08/18 –  הקמת מסלול בימבות ושביל אופניים בגן החבל בשוהם - מבוטל! פומבי 28/02/2018 25/04/2018 (16:00)
מכרז פומבי מס' 01/18 –  הזמנה לקבלת הצעות להפעלת מועדוניות בשוהם. פומבי 26/02/2018 13/03/2018 (16:00)
מכרז פומבי מס' 03/18 –  להשכרת משרד בשוהם פומבי 26/02/2018 10/04/2018 (16:00)
קול קורא לשכירת מבנה עבור פתיחת שלוחה של מנהל האוכלוסין פומבי 20/02/2018 20/03/2018
החברה הכלכלית שֹהם בע"מ - מכרז פומבי 01/2018 פומבי 28/12/2017 24/01/2018 (14:00)
מכרז 42/17 - סריקת מסמכי תיקיי רישוי ובניה ,הטמעתם וטיוב נתונים פומבי 22/08/2017
מכרז פומבי מס' 47/17 –  הפעלת בית קפה בבניין בית התרבות בשהם. פומבי 15/01/2018
מכרז פומבי מס' 60/17 - ביצוע עבודות פיתוח להתאמת נגישות במרחב הציבורי - מודל עיר נגישה בשהם פומבי 15/01/2018 (16:00)
מכרז פומבי מס' 37/18 –  לשכירות מבנה להפעלת תינוקייה/ גני ילדים / צהרון בשוהם. פומבי 24/07/2018 (16:00)

כח אדם

כח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז פומבי מספר 15/23 - דרוש/ה מזכירת הנח"ש  בתחום רכש באגף חינוך וקהילה פומבי 07/02/2023 23/02/2023 (14:00)
מכרז פומבי מספר 16/23 דרוש אב בית לבית ספר "צוקים" פומבי 01/02/2023 16/02/2023 (14:00)
מכרז פומבי מספר 10/23 - דרוש/ה רכז/ת הסעות בחינוך המיוחד פומבי 25/01/2023 09/02/2023 (14:00)
מכרז פומבי מספר 9/23 - דרוש/ים 3 פקחים סביבתיים פומבי 25/01/2023 09/02/2023 (14:00)
מכרז פנימי מספר 7/23 - דרוש/ה רכז/ת מנהלות בגזברות פומבי 25/01/2023 09/02/2023 (14:00)
מכרז פומבי, מספר 77/22 - דרוש/ה רכז תברואה, אגף שפ"ע פומבי 05/01/2023 19/01/2023 (14:00)
מכרז פומבי מספר 79/22 - דרוש/ה פקח סביבתי פומבי 28/12/2022 12/01/2023 (14:00)
מכרז פומבי מספר 78/22 - דרוש/ה רכז/ת מנהלות ורפרנט/ית אגף שפ"ע בתחום רכש ואינוונטר מלאים פומבי 20/12/2022 05/01/2023 (14:00)
מכרז פומבי מספר 75/22 דרוש/ה רכז/ת הסעות בחינוך המיוחד פומבי 15/12/2022 29/12/2022 (14:00)
מכרז פומבי מספר 61/22 - דרוש/ה רכז/ת מכרזים/חוזים וביטוחים באגף גזברות - הארכה פומבי 08/11/2022 15/12/2022 (14:00)
מכרז פומבי מספר 74/22 - דרוש/ה מנהח"ש באגף גזברות פומבי 03/11/2022 17/11/2022 (14:00)
מכרז פומבי מספר 73/22 - דרושים/יות  2 פקחים/יות מסייעים/ות במערך הפיקוח העירוני - הארכה פומבי 27/10/2022 29/12/2022 (14:00)
מכרז פומבי מספר 71/22 - דרוש/ה מזכיר/ה למחלקת קדם יסודי ומרכז רבדים למחוננים באגף חינוך וקהילה. פומבי 18/10/2022 03/11/2022
מכרז פומבי מספר 64/22 - דרוש/ה מנהל/ת יחידת הגיל הרך (לידה עד שלוש) פומבי 20/09/2022 29/09/2022 (14:00)
מכרז פומבי מספר 63/22 - דרוש/ה מזכירת בית הספר חט"ב "יהלום",  פומבי 15/09/2022 29/09/2022 (14:00)
מכרז פומבי, מספר 65/22 - דרוש/ה  רכז תברואה, אגף שפ"ע פומבי 13/09/2022 29/09/2022 (14:00)
מכרז פומבי מספר 66/22 - דרוש אב בית לבית ספר "צוקים" פומבי 04/09/2022 20/09/2022 (14:00)
לתכנית "נתיבים להורות" במחלקה לשרותים חברתיים בשוהם - דרוש/ה רכז/ת פומבי 01/09/2022 20/09/2022
לתכנית "נתיבים להורות" חביון במחלקה לשרותים חברתיים בשוהם דרושים  פומבי 01/09/2022 20/09/2022
מכרז פומבי מספר 60/22 דרוש/ה פסיכולוג/ית פומבי 04/08/2022 18/08/2022 (14:00)
מכרז פומבי מספר 54/22 - דרושים/יות  2 פקחים/יות מסייעים/ות במערך הפיקוח העירוני - הארכה פומבי 31/07/2022 08/09/2022 (14:00)
מכרז פומבי מספר 55/22 - דרוש/ה מזכיר/ה למחלקת תחזוקה,  אגף שפ"ע - הארכה פומבי 31/07/2022 22/09/2022 (14:00)
מכרז פומבי מס' 57/22 - דרוש.ה חונכ.ת חדר עריכה ואחראי.ת מחסן ציוד למגמת קולנוע בתיכון שוהם - הארכה פומבי 28/07/2022 08/09/2022 (14:00)
חברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) - למרכז צעירים בשוהם דרוש רכז מעורבות חברתית פומבי 25/07/2022 03/08/2022
מכרז פומבי מספר 38/22 - דרוש/ה פקח סביבתי - הארכה פומבי 21/07/2022 29/11/2022 (14:00)
למרכז הצעירים (מרכז לגילאי 18-40) בשוהם  - דרוש/ה  רכז/ת מלגות  פומבי 18/07/2022 26/07/2022
מכרז פומבי מספר 52/22 - דרושים/ות 3 פסיכולוגים/יות, פומבי 17/07/2022 01/08/2022 (14:00)
מכרז חיצוני מספר 10/22 - דרוש/ה מזכיר/ה בגזברות פומבי 14/07/2022 28/07/2022 (14:00)
מכרז פומבי מספר 39/22 דרוש/ה לתפקיד לבורנט/ית לבית הספר "יהלום" - הארכה פומבי 14/06/2022 18/08/2022 (14:00)
מכרז פומבי מספר 29/22 דרושים אבות בית לבתי ספר, 2 משרות פומבי 14/06/2022 30/06/2022 (14:00)
מכרז פומבי מספר 40/22 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת בינוי ותשתיות, באגף הנדסה   פומבי 14/06/2022 30/06/2022 (14:00)
מכרז פומבי מספר 37/22 - דרושים/יות  2 פקחים/יות מסייעים/ות במערך הפיקוח העירוני פומבי 01/06/2022 16/06/2022 (14:00)
מכרז פומבי מספר 36/22 - דרוש/ה מנהל/ת לשכת גזבר המועצה פומבי 01/06/2022 16/06/2022 (14:00)
לחברה העירונית לתרבות, נוער וספורט 'חמש' שהם דרוש/ה מנהל/ת העשרה וגיל רך פומבי 12/05/2022 24/05/2022 (12:00)
מכרז פומבי מספר 22/22 דרוש/ה מנהל/ת לשכת גזבר המועצה  פומבי 11/05/2022 26/05/2022 (14:00)
מכרז פומבי מספר 26/22 - דרוש/ה מנהל/ת אגף שפ"ע  פומבי 09/05/2022 26/05/2022 (14:00)
מכרז פומבי מספר 25/22 דרוש פקח רב תחומי פומבי 03/05/2022 19/05/2022 (14:00)
מכרז פומבי מספר 24/22 - דרוש/ה פקח/ית מסייע/ת במערך הפיקוח העירוני, פומבי 03/05/2022 19/05/2022 (14:00)
מכרז פומבי מספר 21/22 - דרוש/ה מנהל/ת מחלקת נוער פומבי 31/03/2022 14/04/2022 (14:00)
מכרז פומבי מספר 18/22 - דרוש/ה מנהל/ת אגף שפ"ע פומבי 24/03/2022 07/04/2022 (14:00)
מכרז פומבי מספר 10/22 - דרוש/ה רכז/ת מחלקת בינוי ותשתיות ונגישות פומבי 03/03/2022 17/03/2022 (14:00)
מכרז פומבי מספר 13/22 - דרוש/ים פקח/ים מסייע/ת במערך הפיקוח העירוני פומבי 01/03/2022 17/03/2022 (14:00)
למרכז צעירים בשוהם דרוש רכז מעורבות חברתית פומבי 27/02/2022 27/02/2022
לחברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) דרוש איש תפעול ואחזקה למרכז אומנויות הבמה – שוהם  פומבי 22/02/2022 07/03/2022
לחברה העירונית לתרבות, נוער וספורט 'חמש' בשוהם דרוש/ה מנהל/ת אירועים (להחלפה לחל"ד) פומבי 21/02/2022 11/03/2022
מכרז פומבי מספר 7/22 - דרוש/ה מנהל/ת מחלקת בינוי ותשתיות, באגף הנדסה פומבי 10/02/2022 24/02/2022 (14:00)
מכרז חיצוני מספר 63/21- הארכה - דרוש/ה קצין/ת ביקור סדיר פומבי 03/02/2022 17/02/2022 (14:00)
מכרז פומבי מספר 68/21 - דרוש/ה קב"ט מוסדות חינוך פומבי 18/01/2022 03/02/2022 (14:00)
מכרז פומבי מספר 67/21 - דרוש/ה מזכירה למחלקה לשירותים חברתיים פומבי 12/01/2022 27/01/2022 (14:00)
מכרז פומבי מספר 3/22 - דרוש/ה מנהל/ת מחלקת בינוי ותשתיות, באגף הנדסה פומבי 12/01/2022 27/01/2022 (14:00)
לתאגיד לחינוך שוהם בע"מ דרוש/ה רכז/ת פרויקטים, 50% משרה 21 ש"ש פומבי 09/01/2022 24/01/2022 (14:00)
מכרז פומבי מספר 66/21 - דרוש/ה מנהל/ת יחידת פיקוח סביבתי פומבי 02/01/2022 20/01/2022 (14:00)
מכרז חיצוני מספר 63/21 - דרוש/ה קצין/ת ביקור סדיר פומבי 22/12/2021 06/01/2022 (14:00)
מכרז פומבי מספר 64/21 - דרוש/ה רכזת מנהלות ורפרנטית אגף שפ"ע בתחום הנה"ח ואינוונטר מלאים פומבי 20/12/2021 03/01/2022 (14:00)
מכרז פומבי מספר 65/21 - דרוש פקח רב תחומי פומבי 20/12/2021 03/01/2022 (14:00)
מכרז פומבי מספר 62/21 - דרוש/ה פקח/ית מסייע/ת במערך הפיקוח העירוני - הארכה פומבי 16/12/2021 17/02/2022 (14:00)
מכרז פומבי מספר 57/21 - דרוש/ה רכז/ת  מכרזים/חוזים וביטוחים באגף גזברות - הארכה פומבי 15/11/2021 20/01/2022 (14:00)
מכרז חיצוני מס' 55/21 דרוש/ה סגן/נית מהנדס המועצה ומנהל/ת מחלקת בינוי ותשתיות פומבי 04/11/2021 18/11/2021 (14:00)
מכרז פומבי מספר 54/21 - דרוש/ה מזכיר/ה משלימ/ה בבתי ספר יסודיים בשוהם פומבי 04/11/2021 18/11/2021 (14:00)
מכרז פומבי מספר 54/21 - דרוש/ה מזכיר/ה משלימ/ה בבתי ספר יסודיים בשוהם פומבי 02/11/2021 18/11/2021 (14:00)
מכרז פומבי מספר 51/21 - דרוש/ה מנכ"ל החברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) חל"צ בע"מ פומבי 26/10/2021 11/11/2021 (14:00)
מכרז פומבי מספר 53/21 - דרוש/ה פקח/ית סביבתי/ת - הארכה פומבי 11/10/2021 23/11/2021 (14:00)
למרכז הצעירים (מרכז לגילאי 18-35) בשוהם - דרוש/ה רכז/ ת צעירים פומבי 07/10/2021 20/10/2021
מכרז חיצוני מספר 50/21 - דרוש/ה קצין/ת ביקור סדיר - הארכה פומבי 29/09/2021 25/11/2021 (14:00)
לחברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) דרוש איש תפעול ואחזקה למרכז אומנויות הבמה – שוהם פומבי 29/09/2021 10/10/2021
מכרז פומבי מספר 49/21 - דרושים/ות 3 פקחים/יות מסייעים/ות במערך הפיקוח העירוני פומבי 14/09/2021 29/09/2021 (14:00)
למחלקת הנוער - שוהם דרוש/ה רכז/ת מנהיגות והדרכה תנועות נוער, מד״צים מועצת נוער ומרכז למידה והדרכה פומבי 16/08/2021 22/08/2021
לחברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) בע"מ דרוש/ה מנהל/ת משרד - הארכת מכרז פומבי 16/08/2021 23/08/2021
לחברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) - דרוש איש תפעול ואחזקה למרכז אומנויות הבמה – שוהם  פומבי 12/08/2021 26/08/2021
לחברה העירונית בשוהם דרוש/ה מנהל/ת רכש, חוזים והתקשרויות - הארכת מכרז פומבי 27/07/2021 24/09/2021
למחלקת הנוער - שוהם דרוש/ה רכז/ת מנהיגות והדרכה תנועות נוער, מד״צים מועצת נוער ומרכז למידה והדרכה פומבי 27/07/2021 09/08/2021
לתאגיד לחינוך שהם בע"מ דרוש/ה תומך/ת תקשוב פומבי 26/07/2021 09/08/2021 (14:00)
מכרז פומבי 27/21 דרוש/ה רכז/ת רכש  פומבי 06/07/2021 15/07/2021 (14:00)
מכרז פומבי מספר 40/21 דרוש/ה פסיכולוג/ית פומבי 28/06/2021 15/07/2021 (14:00)
מכרז פומבי מספר 39/21 דרוש/ה פקח/ית סביבתי/ת, 100% משרה פומבי 24/06/2021 08/07/2021 (14:00)
דרוש/ה עוזר/ת מדריכ/ה למרכז יחד פומבי 20/06/2021 05/07/2021 (14:00)
לחברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) בע"מ דרוש/ה רכז/ת תכנית " עמיתי דילר" שוהם - הארכת מכרז פומבי 17/06/2021 15/07/2021
מכרז פומבי מספר 38/21 - דרוש/ים פקח/ים סביבתי/ים פומבי 30/05/2021 15/06/2021 (14:00)
 מכרז פומבי מספר 32/21  דרושים/ות 3 פקחים/יות מסייעים/ות במערך הפיקוח העירוני פומבי 20/05/2021 03/06/2021 (14:00)
מכרז פומבי מספר 34/21 - דרוש/ה עו"ס משפחה לטיפול באדם עם צרכים מיוחדים ומשפחתו פומבי 20/05/2021 03/06/2021 (14:00)
מכרז פומבי מספר 30/21 - דרוש/ה רכז/ת מכרזים/חוזים וביטוחים באגף גזברות פומבי 18/05/2021 03/06/2021 (14:00)
מכרז פומבי מספר 10/21 - דרוש/ה רכז/ת מחלקת בינוי ותשתיות ונגישות פומבי 19/04/2021 03/05/2021 (14:00)
מכרז פומבי מספר 2/21  - דרוש/ה פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני פומבי 22/03/2021 08/04/2021 (14:00)
לחברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) בשוהם דרוש/ה ספרן/נית פומבי 21/03/2021 25/07/2021
מכרז פנימי מספר 19/21 - דרוש פקח סביבתי פומבי 16/03/2021 01/04/2021 (14:00)
מכרז פומבי מספר 9/21 - דרוש/ה רכז/ת מכרזים/חוזים וביטוחים באגף גזברות פומבי 02/03/2021 19/03/2021 (14:00)
מכרז פומבי מספר 15/21 דרוש/ה עו"ס אזרחים ותיקים   פומבי 25/02/2021 11/03/2021 (14:00)
מכרז פומבי מספר 16/21 - דרוש/ה עו"ס משפחה לטיפול באדם עם צרכים מיוחדים ומשפחתו פומבי 25/02/2021 15/03/2021 (14:00)
מכרז פומבי מספר 04/21 - דרוש/ה עובד/ת לקידום נוער פומבי 31/01/2021 15/02/2021 (14:00)
מכרז פומבי מספר 01/21 - דרוש/ה עו"ס ב- 100% משרה פומבי 19/01/2021 (06:00) 01/02/2021 (14:00)
מכרז פומבי מספר 53/20  - דרוש/ה עו"ס משפחה לטיפול באדם עם צרכים מיוחדים ומשפחתו פומבי 20/12/2020 05/01/2021 (14:00)
מכרז פומבי מספר 49/20 - דרוש/ה עו"ס טיפול באלימות במשפחה ומשפחות במחלקה לשירותים חברתיים שוהם פומבי 25/11/2020 10/12/2020 (14:00)
מכרז פומבי מספר 50/20 - דרוש/ה עו"ס צרכים מיוחדים למחלקה לשירותים חברתיים בשוהם פומבי 24/11/2020 10/12/2020 (14:00)
מכרז פומבי מספר 41/20 - דרוש/ה רכז/ת מענים וקהילה פומבי 03/11/2020 19/11/2020 (14:00)
בתאגיד לחינוך שהם בע"מ דרוש/ה - מדריך/ת מוגנות  פומבי 09/09/2020 24/09/2020 (16:00)
מכרז פומבי מס' 30/20 - דרוש/ה פסיכולוג/ית היקף משרה 50% פומבי 24/08/2020 10/09/2020 (14:00)
מכרז פומבי מספר 31/20 - דרוש/ה עובד/ת לקידום נוער פומבי 24/08/2020 12/10/2020 (14:00)
מכרז חיצוני לתפקיד מנהל ספריה פומבי 16/08/2020 31/08/2020
מכרז פומבי מספר 29/20 - דרוש/ה פקחי/ת יחידת אכיפה עירונית (היקף משרה: 100%)   פומבי 10/08/2020 27/08/2020 (16:00)
מכרז פומבי מספר 11/20 - הארכה דרוש/ה מנהל/ת יישובי/ת למאבק באלימות סמים ואלכוהול פומבי 20/05/2020 04/06/2020
מכרז פומבי מספר 19/20 - דרוש/ה מטפל/ת לעבודה עם  אנשים עם צרכים מיוחדים, במחלקה לשירותים חברתיים   פומבי 20/05/2020 04/06/2020
מכרז חיצוני מספר 17/20 - דרוש/ה מנהל/ת אגף איכות הסביבה ושפ"ע פומבי 14/05/2020 28/05/2020
מכרז פומבי מספר 18/20- דרוש/ה מנהל מחלקת צרכים מיוחדים באגף חינוך וקהילה פומבי 14/05/2020 28/05/2020
מכרז פומבי מספר 11/20 - דרוש/ה מנהל/ת יישובי למאבק באלימות סמים ואלכוהול (100% משרה) פומבי 17/03/2020 26/03/2020
מכרז פומבי מספר 20/12 - דרוש/ה עו"ס לטיפול באנשים עם צרכים מיוחדים, במחלקה לשירותים חברתיים פומבי 09/03/2020 23/03/2020
לחברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) - דרוש רכז/ת תפעול מרכז אומנויות הבמה - שוהם פומבי 18/02/2020 07/03/2020
מכרז פומבי מספר 07/20 - דרוש/ה מנהל מחלקת צרכים מיוחדים באגף חינוך וקהילה  פומבי 16/02/2020 27/02/2020
מכרז פומבי מספר 04/20 - דרוש/ה רכז/ת פעילות, מודל עיר נגישה פומבי 09/02/2020 20/02/2020
החברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) בע"מ - למרכז הצעירים (מרכז לגילאי 18-35) בשוהם דרושים רכזים פומבי 23/01/2020 13/02/2020
למרכז אומנויות הבמה בשוהם דרוש/ה רכז/ת אירועים ואדמיניסטרציה  (100% משרה) פומבי 21/01/2020 06/02/2020
לחברה העירונית לתרבות נוער וספורט "חמש"  – שוהם דרוש/ה מנהל/ת מחלקת נוער פומבי 21/01/2020 06/02/2020
מכרז פומבי מס' 57/19- דרושים/ות 2 פקחים/יות יחידת אכיפה עירונית פומבי 02/12/2019 19/12/2019
מכרז פומבי מס'  54/19 - דרוש/ה מנהל/ת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה - הארכה פומבי 01/11/2019 08/12/2019
מכרז פומבי מס'  54/19 - דרוש/ה מנהל/ת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה פומבי 15/10/2019 31/10/2019
מכרז פנימי מספר 39/19 דרוש/ה מזכירה למחלקה לשירותים חברתיים פומבי 26/09/2019 22/11/2019
מכרז פומבי מספר 48/19 - דרוש/ה מנהל/ת מחלקת מים וביוב ונכסים עירוניים פומבי 26/09/2019 03/10/2019
מכרז פומבי מס' 49/19 - דרושים/ות 5 פקחים/יות יחידת אכיפה עירונית (היקף משרה לכל עובד/ת: 100%) פומבי 12/09/2019 26/09/2019
מכרז פומבי מספר 50/19 - דרוש/ה רכז מדור בינוי ותשתיות ורכז/ת נגישות פומבי 12/09/2019 26/09/2019
מכרז פומבי - מספר 47/19 דרוש/ה מנהח"ש  באגף גזברות, (היקף משרה: 100%) פומבי 05/09/2019 19/09/2019
מכרז פומבי מספר 40/19 - דרוש/ה רכז/ת קהילה וקיימות באגף איכות הסביבה פומבי 11/08/2019 29/08/2019
מכרז פומבי מספר 33/19  דרוש/ה ראש מדור בינוי ותשתיות - הארכה פומבי 11/07/2019 18/07/2019
מכרז פומבי מספר 38/19 - דרוש/ה רכז/ת הדרכה, מודל עיר נגישה (60% משרה) פומבי 11/07/2019 22/07/2019
מכרז פומבי  מספר 26/19 - 2 פקחים/יות עירוניים/יות  פומבי 11/07/2019 25/07/2019
דרוש/ה רכז/ת  מכרזים/חוזים וביטוחים באגף גזברות, מ"מ (היקף משרה: 100%) פומבי 12/06/2019 01/07/2019
מכרז פומבי מס' 32/19 - דרוש/ה פסיכולוג/ית היקף משרה 50% פומבי 07/06/2019 18/06/2019
מכרז פומבי מספר 30/19 - דרוש/ה רכז/ת הדרכה, מודל עיר נגישה (60% משרה) פומבי 30/05/2019 06/06/2019
דרוש/ה ממונה על שירותי חירום וביטחון - מס'  31/19 (היקף משרה: 100%) פומבי 26/05/2019 11/06/2019
מכרז פומבי מספר 23/19 - דרוש/ה רשמ/ת למוסדות חינוך באגף חינוך וקהילה פומבי 17/04/2019 02/05/2019
לחברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) - שוהם - דרוש/ה- מנהל/ת מרכז צעירים  פומבי 28/03/2019 11/04/2019
לחברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) - שוהם- דרוש/ה רכז/ת צעירים (היקף משרה 50%)  פומבי 28/03/2019 11/04/2019
לחברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש)  - דרוש/ה רכז/ת ארגונית לצהרוני שוהם היקף משרה 100%  פומבי 28/03/2019 10/04/2019
מכרז פומבי מספר 15/19 - דרוש/ה מנהל מיזם "מודל עיר נגישה בשוהם" פומבי 18/03/2019 04/04/2019
מכרז חיצוני מס' 5/19 - דרוש/ה סגן/נית מהנדס המועצה ומנהל/ת מחלקת בינוי ותשתיות פומבי 13/03/2019 28/03/2019
לתאגיד חינוך שהם דרוש/ה רכז/ת פרויקטים 50% משרה פומבי 21/02/2019 07/03/2019
מכרז פומבי מס' 10/19 - דרוש/ה פקח/ית שיטור (היקף משרה: 100%) פומבי 20/02/2019 07/03/2019
מכרז פומבי 08/19 - מנהל מחלקת כשרות פומבי 20/01/2019 07/02/2019
מכרז פומבי מס' 50/18 - דרוש/ה פקח/ית שיטור (היקף משרה: 100%) פומבי 18/12/2018 27/12/2018
מכרז פומבי מספר 46/18 - דרוש/ה רכז/ת הדרכה, מודל עיר נגישה (50% משרה) פומבי 03/12/2018 20/12/2018
מכרז פומבי מספר 45/18 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת החינוך העל יסודי (היקף משרה: 100%) פומבי 06/09/2018 20/09/2018
מ"מ מקום מנהל/ת רכש, חוזים והתקשרויות (למילוי מקום בחל"ד) פומבי 02/09/2018 22/09/2018
מכרז פומבי מספר 42/18 - דרוש/ה מנהל מיזם "מודל עיר נגישה בשוהם"     פומבי 30/08/2018 13/09/2018
דרוש/ה מנהל/ת מחלקת חינוך יסודי באגף החינוך והקהילה חיצוני 03/08/2018 16/08/2018
דרוש/ה מדריך/ת מוגנות  פומבי 12/06/2018 25/07/2018
דרושים עובדים למתחם הלילי של שוהם פומבי 14/05/2018 17/07/2018
מכרז פנימי 20/18 - דרוש/ה אחראי/ת רכש (היקף משרה: 100%) פומבי 13/05/2018 31/05/2018
מכרז פומבי - מספר 19/18 - דרוש/ה רכז/ת מנהלי/ת למפעם (היקף משרה: 50%) פומבי 13/05/2018 31/05/2018
דרושים: רכז חוגים ואירועים, רכז אירועים והפקות ורכז תחום צעירים פומבי 03/05/2018 14/05/2018
דרוש/ה רכז/ת אירועים והפקות למ"מ בחל"ד – 100% משרה פומבי 25/04/2018 31/05/2018
דרוש/ה רכז/ת תכנית " עמיתי דילר" (היקף המשרה 75%) פומבי 22/04/2018 10/05/2018 (23:55)
מכרז פומבי מס' 15/18 - דרוש/ה מתפעל/ת מוקד תקלות למערכת המים ומזכיר/ה בגזברות (היקף משרה: 100%) פומבי 28/03/2018 15/04/2018
מכרז פומבי מספר 14/18 - דרוש/ה מזכירת רכש ותקצוב באגף חינוך (היקף משרה: 100%) פומבי 25/03/2018 29/03/2018
מכרז פומבי מס' 13/18 - דרוש/ה פקח/ית שיטור (היקף משרה: 100%) פומבי 25/03/2018 29/03/2018
לחברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) דרוש/ה רכז/ת ארגונית לצהרוני שוהם פומבי 15/03/2018 27/03/2018
לחברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) בשוהם דרוש/ה מנהל/ת צהרונים פומבי 06/03/2018 22/03/2018
דרוש/ה מנהל מיזם "מודל עיר נגישה בשוהם פומבי 01/03/2018 21/03/2018
לחברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) שוהם דרוש רכז חוגים והעשרה (100% משרה) פומבי 13/02/2018 08/03/2018
מכרז פומבי מס' 5/18 - דרוש/ה פסיכולוג/ית היקף משרה 50% פומבי 16/01/2018 01/02/2018
מכרז פומבי  מספר 04/18 - פקח/ית עירוני/ת (100% משרה) פומבי 10/01/2018 28/01/2018
מכרז חיצוני מספר 2/18 - דרוש/ה מנהל/ת אגף איכות הסביבה ושפ"ע (היקף משרה: 100%) - הארכה חיצוני 01/01/2018 15/02/2018
מכרז פומבי מספר 65/17 - דרוש/ה מנהח"ש באגף גזברות, (היקף משרה: 80%) פומבי 25/12/2017 08/01/2018

קול קורא

קול קורא
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
הזמנה להרחבת מאגר היועצים בתחום ייעוץ ופיתוח ארגוני ולקבלת הצעות – לתפקיד יועץ מלווה לתהליכי פיתוח ארגוני ברשויות המקומיות פומבי 26/10/2022 13/11/2022 (16:00)
קול קורא - לקבלת הצעות להפעלת תוכניות "הרפתקאות בקיץ" סדנאות קיץ לכיתות ד'-ו' פומבי 03/05/2022 19/05/2022 (12:00)
קול קורא לשימוש בקרוואן לצורך הפעלת שירותי הצלה במועצה המקומית שהם פומבי 10/03/2022 31/03/2022 (12:00)
קול קורא למתן שירותי הדרכת כלה פומבי 09/03/2022 22/03/2022 (13:00)
המועצה המקומית שהם מבקשת לקבל הצעות לשירותי מטפל/ת בתוכנית "נתיבים להורות-מתבגרים" בשוהם, תראפיסטים, עובדים סוציאלים, מטפלים רגשיים באומנויות, בעלי השכלה אקדמית טיפולית.  פומבי 07/02/2022 14/02/2022
המועצה המקומית שהם מבקשת לקבל הצעות לשירותי מטפל/ת בתוכנית "נתיבים להורות-חביון" בשוהם, תראפיסטים, עובדים סוציאלים, מטפלים רגשיים באומנויות, בעלי השכלה אקדמית טיפולית.  פומבי 07/02/2022 22/02/2022
מועצה מקומית שוהם – המחלקה לשירותים חברתיים - קבלת הצעות למטפלים/ות בתחנה לטיפול זוגי ומשפחתי פומבי 03/02/2022 24/02/2022
מועצה מקומית שוהם – המחלקה לשירותים חברתיים - מטפל/ת בתחום אובדן ושכול פומבי 03/02/2022 24/02/2022
קול קורא לשימוש במשרד במשרדי השפ"ח לצורך מתן שירותי פסיכיאטריה במועצה המקומית שהם פומבי 26/01/2022 06/02/2022 (12:00)
קול קורא - הזמנה לקבלת הצעות – פסיכיאטר ילדים ונוער פומבי 06/01/2022 25/01/2022 (12:00)
קול קורא - הזמנה לקבלת הצעות – לתפקיד ניהול פרוייקטי הדרכה בתחומי פעילות מפעם השפלה - הארכה פומבי 11/11/2021 (08:00) 02/12/2021 (12:00)
הזמנה לקבלת הצעות לביצוע הדרכה והטמעת פדגוגיה חדשנית בסביבה טכנולוגית בבתי הספר העל יסודיים בשוהם פומבי 18/08/2021 (14:00) 02/09/2021 (12:00)
הזמנה לקבלת הצעות – הפעלת חוג/תוכנית חינוכית באנגלית בגני הילדים – גן חובה עם אופציה לכיתות א'-ב' פומבי 14/06/2021 04/07/2021 (12:00)
דרושים: הזמנה לקבלת הצעות לשירותי ריכוז הדרכה והפעלת תוכניות קיץ פומבי 05/05/2021 25/05/2021 (12:00)
קול קורא לשיתוף פעולה בתחום שילוב ילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים במועצה פומבי 19/04/2021 06/05/2021 (12:00)
קול קורא - הזמנה לקבלת הצעות – שירותי ייעוץ בתחום התנועה פומבי 22/12/2020 (08:00) 10/01/2021 (12:00)
הזמנה להציע הצעות לשימוש בנכס במועדון הספורט במועצה המקומית שהם 22/10/2020 01/11/2020 (12:00)

ספק יחיד

ספק יחיד
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת מוטו ספורט בע"מ פומבי 06/01/2022 23/01/2022 (12:00)
התקשרות עם חברת מוטו ספורט בע"מ מקבוצת לובינסקי לצורך אספקת משאית חשמלית ובה מערכת שאיבת עלים מובנית 100% חשמלית פומבי 03/01/2021 19/01/2021
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד לצורך אספקת משאית חשמלית ובה מערכת חשמלית משולבת לשטיפת מדרכות בלחץ פומבי 15/09/2020 29/09/2020

דרושים

דרושים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
למועצה מקומית שוהם דרוש/ה: עו"ס משפחה ב-90% משרה  פומבי 05/02/2023 06/02/2023
לחברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) שוהם - דרוש מפיק/ת אירועי תרבות  פומבי 14/12/2022 02/01/2023
לחברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) - שוהם דרוש  מנהל/ת מכירות להיכל התרבות ומתקני התרבות של החברה פומבי 07/11/2022 18/11/2022
למרכז הצעירים (מרכז לגילאי 18-40) בשוהם דרוש/ה  רכז/ת מלגות  פומבי 07/11/2022 19/11/2022
למרכז אמנויות הבמה בשוהם דרוש/ה נציגת שירות לקוחות ומכירות פומבי 05/07/2022 12/07/2022
לחברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) בע"מ דרוש/ה מנהל/ת מעון למעון יום בשוהם פומבי 04/07/2022 19/07/2022
לחברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) בע"מ מרכז הצעירים (מרכז לגילאי 18-40) בשוהם  דרוש/ה רכז/ ת צעירים פומבי 07/06/2022 19/06/2022
למעון יום בשוהם דרוש/ה מנהל/ת מעון פומבי 09/05/2022 23/05/2022
למועצה מקומית שהם דרוש/ה ממלא/ת  מקום למנהלת מחלקת חינוך קדם יסודי באגף חינוך וקהילה פומבי 27/04/2022 12/05/2022 (14:00)
החברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) למרכז צעירים בשוהם דרוש - רכז מעורבות חברתית פומבי 07/03/2022 13/03/2022
החברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) בע"מ למרכז אומנויות הבמה בשוהם דרוש/ה מנהל/ת שיווק, מינהל ויזמות פומבי 07/03/2022 23/03/2022
לחברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) - שוהם - דרוש  מנהל אחזקה ותפעול פומבי 08/02/2022 20/02/2022
לחברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) - שוהם דרוש/ה- מנהל/ת מרכז צעירים פומבי 27/01/2022 12/02/2022
דרוש/ה נאמן/ה קורונה בית ספרי (משרה זמנית) פומבי 13/09/2021 19/09/2021 (14:00)
דרוש/ה אב בית בי"ס "צוקים" - הארכה פומבי 19/08/2021 28/10/2021
דרוש/ה מנהל/ת מחלקת חינוך קדם יסודי באגף חינוך וקהילה פומבי 22/07/2021 05/08/2021
לחברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) בשוהם - דרוש/ה מנהל/ת צהרונים - הארכת מכרז פומבי 30/06/2021 25/07/2021
למעון יום בשוהם דרוש/ה מנהל/ת מעון פומבי 09/06/2021 26/06/2021
למרכז אומנויות הבמה בשוהם דרוש/ה רכז/ת אירועים ואדמיניסטרציה פומבי 29/04/2021 30/06/2021
דרוש מנהל לבי"ס יסודי שחף - דמוקרטי בשוהם פומבי 14/04/2021 28/04/2021
דרוש/ה מנהל/ ת הקמה לביה"ס העל יסודי שש שנתי צומח בשוהם פומבי 28/01/2021 15/02/2021
לחברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) בשוהם - דרוש/ה מנהל/ת צהרונים פומבי 18/01/2021 01/03/2021
לחברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) בשוהם - דרוש/ה מנהל/ת צהרונים פומבי 23/09/2020 08/10/2020
למעון יום בשוהם דרוש/ה מנהל/ת מעון פומבי 02/09/2020 13/09/2020
דרוש/ה רכז/ת מכרזים, חוזים וביטוחים פומבי 19/07/2020 23/07/2020
דרוש עובד/ת קידום נוער פומבי 08/07/2020 23/07/2020
דרוש/ה מדריך/ת מוגנות  פומבי 08/07/2020 23/07/2020

בקשה להצעת מחיר

בקשה להצעת מחיר
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
בקשה לקבלת הצעות – שירותי ייעוץ שמאות פומבי 03/08/2021 24/08/2021 (12:00)
הזמנה לקבלת הצעות – מפקח ומנהל על פרוייקטים של עבודות בניה במועצה מקומית שוהם פומבי 03/08/2021 26/08/2021 (12:00)
הזמנה לקבלת הצעות – שירותי ייעוץ וליווי למיצוב תיכון שהם פומבי 09/03/2021 25/03/2021 (12:00)

מאגר יועצים

מאגר יועצים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז

התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה

התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז

פרסום תוצאות מכרזים

חזור למכרזים פעילים