התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה

התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה

כח אדם

כח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
דרוש/ה מדריך/ת מוגנות  פומבי 12/06/2018 01/07/2018
דרושים עובדים למתחם הלילי של שוהם פומבי 14/05/2018 17/07/2018
דרוש/ה רכז/ת הדרכה למפעם השפלה. מילוי מקום של רכזת הדרכה (בחופשת לידה)  פומבי 20/02/2018
לחברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) בשוהם דרוש אב בית (70% משרה) פומבי 13/02/2018

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
אספקה והתקנה של מתקני משחק פומבי 17/06/2018
מכרז פומבי מס' 24/18 –  תכנון וביצוע פיר למעלית ואספקת מעלית במבנה כותר פיס בשוהם. פומבי 07/06/2018 25/06/2018 (16:00)
מכרז פומבי מס' 25/18 –  פיתוח חצר לימודית בבית ספר אבני החושן בשוהם. פומבי 07/06/2018 25/06/2018 (16:00)
מכרז פומבי מס' 26/18 –  שדרוג כיתות במוסדות חינוך –  - M21בשוהם. פומבי 07/06/2018 25/06/2018 (16:00)
מכרז פומבי מס' 27/18 –  שדרוג שירותים במוסדות חינוך בשוהם. פומבי 07/06/2018 25/06/2018 (16:00)
הזמנה להצטרפות למאגר יועצים מועצה מקומית שהם 31/01/2018 01/09/2018
מכרז פומבי מס' 43/17 להפעלת מערך ליווי בוגרים– תכניות צוערים לרשויות מקומיות עבור מפעם השפלה פומבי 15/10/2017

פרסום תוצאות מכרזים

עבור לארכיון המכרזים