התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה

התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה
פרוטוקול ועדת השלושה - החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

כח אדם

כח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מ"מ מקום מנהל/ת רכש, חוזים והתקשרויות (למילוי מקום בחל"ד) פומבי 02/09/2018 22/09/2018
לחברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) בשוהם דרוש אב בית (70% משרה) פומבי 13/02/2018

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 39/18 –  פיתוח חצר לימודית בבית ספר אבני החושן בשוהם. פומבי 22/07/2018 23/10/2018 (16:00)
אספקה והתקנה של מתקני משחק פומבי 17/06/2018

פרסום תוצאות מכרזים

עבור לארכיון המכרזים