ועדת השלושה

ועדת השלושה
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
פרוטוקול ישיבה מיום 28.3.19 - שירותי אבטחה וסיור במוסדות חינוך, אבטחת טיולים, אבטחת עובדי ציבור, שירותי אבטחה וסיור עירוניים ושירותי מוקד 28/03/2019
פרוטוקול ישיבה מיום 13.6.18 - אספקה והתקנה של מתקני משחק
פרוטוקול ישיבה מיום 18.7.18 - ‏ליסינג‏ תפעולי‏ לכלי‏ רכב

מאגר יועצים

מאגר יועצים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
הזמנה להצטרפות למאגר יועצים מועצה מקומית שהם 31/01/2018

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 20/19 –  מתן שירותי תחזוקה והפעלת מוקד עירוני עבור מועצה מקומית שוהם. סיור מציעים יתקיים ב-  22.05.19 בשעה 10:00 מבניין המועצה. פומבי 13/05/2019 30/05/2019 (16:30)
מכרז פומבי מס' 22/19 –  לשכירות מבנים להפעלת תינוקייה/ גני ילדים / צהרון בשוהם. פומבי 05/05/2019 30/05/2019 (16:30)
מכרז פומבי מס' 25/19 –  לביצוע עבודות שדרוג שירותים במוסדות חינוך  בשהם. פומבי 30/04/2019 30/05/2019 (16:00)
מכרז פומבי מס' 21/19 –  שירותי הסעות למוסדות חינוך. פומבי 28/04/2019 30/05/2019
פניה לקבלת הצעות לקבלת ייעוץ משפטי חיצוני קבוע למועצה מקומית שהם. פומבי 08/04/2019 18/06/2019 (16:30)

התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה

התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה

כח אדם

כח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
לחברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) בשוהם דרוש אב בית (70% משרה) פומבי 28/03/2019
דרוש/ה סייע/ת לעבודה כחונך/ת לילד עם צרכים  מיוחדים פומבי 30/01/2019
דרושות/ים שני/שתי עובדים/ות למשרה מלאה לתקופה של כ-4 חודשים לתיקוני חשבון ושומה. פומבי 29/01/2019
למחלקה לשירותים חברתיים במועצת שוהם דרושים/ת חונכים/ות לילדים, נוער וצעירים עם צרכים מיוחדים לשעות אחה"צ בשוהם פומבי 29/01/2019
דרוש/ה מלווה/ת היסעים באגף חינוך וקהילה פומבי 29/01/2019

פרסום תוצאות מכרזים

עבור לארכיון המכרזים