בקשה להצעת מחיר

בקשה להצעת מחיר
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז

קול קורא

קול קורא
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז

ספק יחיד

ספק יחיד
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז

דרושים

דרושים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
לבית חם לנערות בשוהם דרושה עו"ס פומבי 25/04/2022
דרושים/ות מלווים/ות בהסעות לפעוטות בחינוך המיוחד למעונות יום. פומבי 16/03/2022
למעונות יום  בשוהם דרוש/ה מטפל/ת מחנכ/ת פומבי 17/06/2021

כח אדם

כח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז פומבי מספר 34/22 - לביצוע עבודות איטום במוסדות חינוך וציבור בשהם פומבי 30/06/2022 19/07/2022 (16:00)
מכרז פומבי מס' 50/22 - הזמנה להציע הצעות למתן שירותי חשבות שכר פומבי 27/06/2022 05/07/2022 (16:00)
מכרז פומבי מס' 48/2022 למתן שירותי מנהל מחשוב ראשי (מנמ"ר), שירותי תמיכה, תחזוקה וסיסטם פומבי 22/06/2022 17/07/2022 (16:00)
מכרז מס' 47/22 - פניה לקבלת הצעות לשכירת מבנים להפעלת מסגרות חינוכיות לגילאי 3 חודשים - 3 שנים פומבי 22/06/2022 05/07/2022 (16:00)
מכרז פומבי מס' 59/2021 - מכרז פומבי עם שלב מיון מוקדם לשיקום אס"פ ברקת - הארכה פומבי 15/12/2021 02/11/2022 (12:00)

מאגר יועצים

מאגר יועצים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
הזמנה להצטרפות למאגר יועצים מועצה מקומית שהם
קובץ מאגר יועצים

התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה

התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה מס' 48/20 פומבי 05/01/2021
התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה

פרסום תוצאות מכרזים

עבור לארכיון המכרזים