התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה

התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה
פרוטוקול ועדת השלושה - החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

כח אדם

כח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
לחברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) בשוהם דרוש אב בית (70% משרה) פומבי 13/02/2018

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
אספקה והתקנה של מתקני משחק פומבי 17/06/2018

פרסום תוצאות מכרזים

עבור לארכיון המכרזים