כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
הנדון: הזמנה להצטרפות למאגר יועצים מועצה מקומית שהם - הודעה 10/01/2018
החברה הכלכלית שֹהם בע"מ - מכרז פומבי 01/2018 פומבי 28/12/2017 24/01/2018 (14:00)
מכרז פומבי מס' 43/17 להפעלת מערך ליווי בוגרים– תכניות צוערים לרשויות מקומיות עבור מפעם השפלה פומבי 15/10/2017

כח אדם

כח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 5/18 - דרוש/ה פסיכולוג/ית היקף משרה 50% פומבי 16/01/2018 01/02/2018
מכרז פומבי  מספר 04/18 - פקח/ית עירוני/ת (100% משרה) פומבי 10/01/2018 28/01/2018
מכרז חיצוני מספר 2/18 - דרוש/ה מנהל/ת אגף איכות הסביבה ושפ"ע (היקף משרה: 100%) חיצוני 01/01/2018 17/01/2018

פרסום תוצאות מכרזים

עבור לארכיון המכרזים