מאגר יועצים

מאגר יועצים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
הזמנה להצטרפות למאגר יועצים מועצה מקומית שהם 31/01/2018

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 04/19 –  לביצוע פירי מעליות בבתי הספר צוקים ואבני החושן בשוהם. פומבי 16/01/2019 31/01/2019 (16:30)
אספקה והתקנה של מתקני משחק פומבי

התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה

התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה
פרוטוקול ועדת השלושה - החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

כח אדם

כח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
לחברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) בשוהם דרוש אב בית (70% משרה) פומבי 13/02/2018

פרסום תוצאות מכרזים

עבור לארכיון המכרזים