בקשה להצעת מחיר

בקשה להצעת מחיר
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז

קול קורא

קול קורא
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
הזמנה לקבלת הצעות – הפעלת חוג/תוכנית חינוכית באנגלית בגני הילדים – גן חובה עם אופציה לכיתות א'-ב' פומבי 14/06/2021 04/07/2021 (12:00)

ספק יחיד

ספק יחיד
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז

דרושים

דרושים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
למעונות יום  בשוהם דרוש/ה מטפל/ת מחנכ/ת פומבי 17/06/2021
החברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) בע"מ - למעון יום  בשוהם דרוש/ה מבשל/ת  פומבי 17/06/2021
למעון יום בשוהם דרוש/ה מנהל/ת מעון פומבי 09/06/2021 26/06/2021
למרכז אומנויות הבמה בשוהם דרוש/ה רכז/ת אירועים ואדמיניסטרציה פומבי 29/04/2021 30/06/2021

כח אדם

כח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
דרוש/ה עוזר/ת מדריכ/ה למרכז יחד פומבי 20/06/2021 05/07/2021 (14:00)
לחברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) בע"מ דרוש/ה רכז/ת תכנית " עמיתי דילר" שוהם פומבי 17/06/2021 26/06/2021

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז מס' 11/2021 - לניהול והפעלה של מועדון הספורט בשוהם פומבי 24/06/2021 22/07/2021 (11:00)
מכרז מס' 21/21 מכרז משולב לאספקת מערכות ניהול ועדה, ייעודי קרקע, GIS ושירותים נלווים פומבי 30/05/2021 01/07/2021 (16:00)
מכרז פומבי מס' 31/21 - הפעלה וניהול מודל עיר נגישה פומבי 19/05/2021 29/06/2021 (16:00)

ועדת התקשרויות

ועדת התקשרויות
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
פרוטוקול ועדת התקשרויות מיום 26/5/2020 - התקשרות עם יועץ ביטוח 26/05/2020
פרוטוקול ועדת התקשרויות מיום 12/5/2020 - אישור הארכת התקשרות עם ידע נט 12/05/2020
פרוטוקול ועדת התקשרויות מיום 30/4/2020 - התקשרות עם מפקח גינון 30/04/2020
פרוטוקול ועדת התקשרויות מיום 19/4/2020 - הארכת התקשרות עם אתוס אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ 19/04/2020

ועדת השלושה

ועדת השלושה
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
פרוטוקול ישיבה מיום 13.6.18 - אספקה והתקנה של מתקני משחק
פרוטוקול ישיבה מיום 18.7.18 - ‏ליסינג‏ תפעולי‏ לכלי‏ רכב
פרוטוקול ישיבה מיום 28.3.19 - שירותי אבטחה וסיור במוסדות חינוך, אבטחת טיולים, אבטחת עובדי ציבור, שירותי אבטחה וסיור עירוניים ושירותי מוקד
פרוטוקול ישיבה מיום 25.12.19 - החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
פרוטוקול ישיבה מיום 07.1.20 - החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
פרוטוקול ישיבה מיום 07.1.20 - החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

מאגר יועצים

מאגר יועצים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
הזמנה להצטרפות למאגר יועצים מועצה מקומית שהם
קובץ מאגר יועצים

התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה

התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה מס' 48/20 פומבי 05/01/2021
התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה

פרסום תוצאות מכרזים

עבור לארכיון המכרזים