אגף איכות הסביבה
 


אגף איכות הסביבה מהווה אגף ביצועי של המועצה הנותן מענה לתושבים במכלול תחומים: תחזוקה, גינון, ניקיון, שמירת סדר ציבורי ואכיפה, אחזקת בע"ח, חינוך סביבתי, וטיפול במפגעים סביבתיים. הטיפול במכלול נושאים אלו על ידי האגף לאיכות הסביבה, מאפשר לתושבים לקבל במקום אחד, מענה לפניות בנושאים שונים הקשורים לאיכות החיים ביישוב.  

האגף אף נותן מענה באמצעות האגודה לתרבות הדיור (לפניות של דיירי הבתים המשותפים).האגף פועל ליישום מדיניות המועצה ולהשגת היעדים שהמועצה הציבה לעצמה. 

מנהל:


טל: 03-9723051


שירותים מקוונים - אכיפה עירונית


חדש!

מתקנים מסודרים להאכלת חתולים הוצבו לאחרונה על ידי אגף איכות הסביבה במיקומים הבאים: רחבת הפנינה, שביל ההליכה מאחורי כותר הפיס, שוהם מרקט, בכניסה לגן הבנים לכיוון מועדון הספורט שוהם. המיקומים נבחרו בתיאום עם מאכילי החתולים. יש להימנע מלפזר מזון חתולים במקומות אחרים ביישוב.


מידע נוסף