בשוהם מותקנות מערכות פוטו-וולטאיות (PV) על גגות מבני ציבור ובקרוב צפויה המועצה, באמצעות החברה הכלכלית להתקין מערכות נוספות ברחבי היישוב. למערכות הסולאריות יתרונות רבים:

  • תועלת כלכלית
  • חיזוק חוסנה של הרשות 
  • מעבר לשימוש באנרגיות מתחדשות
  • הגדלת המודעות למשבר האקלים
  • עידוד של יוזמות דומות בקרב התושבים.

 

  הקש - לקבלת מידע, ממשרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה, לגבי קרינה ממערכות פוטו-וולטאיות
​​​​