דלג לתוכן העמוד

רישום לבתי ספר על יסודיים

לחצו על שאלה על מנת לצפות בתשובה:

חט"ב יהלום, ממלכתי ז-ט: מהם הגילאים לרישום לחט"ב יהלו"ם?

ביה"ס קולט את כל התלמידים מבתי הספר היסודיים ממלכתיים ביישוב. הגילאים הלומדים בחטיבה הם כיתות ז' – ט'.
כיצד מתקיים הרישום לחט"ב?

הרישום לכיתות ז' ,לתלמידים הלומדים במערכת , יתקיים, בחט"ב יהלום בתאריכים:
 16-18/3 מהשעה 16:00 עד 19:00 בבניין שכבת ז'. הזמנות ישלחו  ע"י בתי הספר היסודיים. 
תלמידים חדשים -הרישום יתקיים באתר המועצה כאן

 

היכן מתקיים הרישום לתיכון שוהם בית ספר ממלכתי?

הרישום לתלמידים הלומדים בישוב, יתקיים בתיכון שהם.  הזמנות תמסרנה לילדי חטיבת יהלום  ע"י בי"ס.
תלמידים חדשים - הרישום יתקיים באתר המועצה כאן

מהם המקצועות לימוד המוצעים בתיכון שהם?

תיכון שהם הנו בי"ס עיוני  הקולט את כל התלמידים בישוב.במסגרת הלימודים מוצע לתלמידים מגוון רחב של מקצועות, כגון: מגמת איכות הסביבה, קולנוע, הנדסת תוכנה, סייבר, תיאטרון, אמנות, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, מדעי המחשב וביוטכנולוגיה. מוסיקה, פסיקה, כימיה, ביולוגיה, ספורט, גיאוגרפיה, ערבית והיסטוריה. 
 

חינוך על יסודי ממ"ד: מהי המסגרת ללימוד בחינוך על יסודי ממ"ד?

לקראת שנה"ל תשפ"ב 1/9/2021 תפעל המסגרת החינוכית "אורט שלהבת" כאולפנה לבנות שש שנתי (כיתות ז'-יב').

האולפנה תנוהל ע"י רשת אורט. תכנית הלימודים תשים דגש על מגמות ומסלולי לימוד טכנולוגיים, תכנית תורנית מורחבת ופעילויות חברתיות קהילתיות. 

 

מי יכול להרשם לביה"ס "אורט שלהבת"?

ביה"ס על אזורי קולט את כל התלמידות תושבות היישוב בחינוך הממ"ד ותלמידות הגרות ביישובי הסביבה. 

מהם התאריכים לרישום לביה"ס "אורט שלהבת"?

הרישום מתקיים בביה"ס 'אורט שלהבת' 
התאריך יפורסם בהמשך. 

 

האם תלמיד תושב שהם יכול  להרשם ללימודים מחוץ לישוב?

על פי הנחיות משרד החינוך, תלמידים תושבי שהם ירשמו למוסדות החינוך העל יסודיים בישוב בלבד.
לא ינתנו אישורים ללמודים מחוץ לשהם.