דלג לתוכן העמוד

רישום ושיבוץ לבתי ספר יסודיים - לאחר הרישום

לחצו על שאלה על מנת לצפות בתשובה:

איך אדע לאיזה בית ספר שובץ ילדי?

תוכלו לצפות בשיבוץ ילדכם באמצעות המערכת xxxxxxxx.

מה הקריטריונים לשיבוץ?

  • מצבת תלמידים בשכבת גיל בביה"ס באיזור רישום
  • איחוד אחים
  • מועד ביצוע הרישום (בתקופת הרישום או לאחריה)
  • בקשות מיוחדות

בכל שנה תפרסם המועצה באם ישנם שכבות גיל הסגורות לשיבוץ ובתי הספר החלופים לשיבוץ.
 

האם אפשר לערער על השיבוץ לבית הספר?

במקרה שאינכם מרוצים משיבוץ ילדכם יש להגיש בקשת העברה מנומקת. את הבקשה תוכלו להגיש במייל לחגית סיני [email protected] במערכת הרישום והשיבוץ בתאריכים 18-25/6/2023

תשובות יינתנו במערכת הרישום והשיבוץ ב-9/7/2023

מי אחראי על השיבוץ לכיתות בתוך בתי הספר?

השיבוץ לכיתות בתוך בית הספר נעשה על ידי הצוות הניהולי והחינוכי של בית הספר. ניתן לפנות בנושא למזכירות בית הספר / יועצת בית הספר.

איך מגישים בקשת העברה לבית ספר אחר עבור תלמידים העולים לכיתה ב' ומעלה?

הורים המעוניינים להעביר את ילדיהם לבית ספר אחר לאחר כיתה א', מתבקשים למלא ולחתום על טופס "בקשת העברה של תלמיד" הנמצא באתר המועצה. מצב טופס העברה
יש לצרף מסמכים תומכים לבקשה:

  • תעודת הערכה או ציונים אחרונה וצילום תעודות הזהות של שני ההורים, כולל ספח.
  • הורים עצמאיים ימלאו גם טופס הצהרה להורה עצמאי.
  • במקרים של מעברי דירה, יש לצרף חוזה שכירות ל-12 חודשים (עד 3 חודשים לפני תאריך כניסה), או הסכם מכר או חשבון ארנונה על שם ההורים.
  • יש לחתום על טופס ויתור סודיות.

לתשומת לבכם: הוועדה תדון רק בבקשה שכל המסמכים הדרושים צורפו.

תשובות יימסרו על ידי מחלקת בתי הספר  בכתב ובטלפון, מחודש יוני 2023

 

האם אפשר לבטל רישום לבית הספר?

ביטול רישום נדרש עקב מעבר לעיר או ארץ אחרת, או מעבר למסגרת חינוכית פרטית.

ניתן לשלוח את הבקשה לחגית סיני [email protected]

חתום על ידי שני ההורים, בצירוף המסמכים: תעודת זהות של שני ההורים + הספח בציון שם העיר אליה עוברים. 

שימו לב:

  • ללא הסדרת ביטול הרישום, לא ניתן לבצע רישום בעיר אחרת.
  • לאחר הודעת ביטול הרישום , לא יישמר המקום בבית ספר שבו שובץ ילדכם.