דלג לתוכן העמוד

רישום ושיבוץ לחינוך הקדם יסודי - לאחר הרישום

לחצו על שאלה על מנת לצפות בתשובה:

מתי ואיך אדע לאיזה גן שובץ ילדי?

תוכלו לצפות בשיבוץ ילדכם במערכת הרישום והשיבוץ החל מכ"ו באייר תשפ"ג, 15/6/2023.

האם אפשר לערער על השיבוץ לגן?

ניתן להגיש ערר על השיבוץ בגן במייל לחגית סיני במייל: [email protected] בתאריכים 18-25/6/2023.

בעת הגשת הערעור יש לטעון למערכת אסמכתאות (חוות דעת רפואית או פסיכולוגית, חוזים המעידים על מעבר דירה וכיו"ב).

יש לכתוב פרטים מלאים של הילד/ילדה, כולל מספר תעודת הזהות של הילד/ילדה והסבר על בקשת הערר

תשובות לבקשות הערר יתפרסמו באתר במערכת הרישום בתאריך 9/7/2023

האם אפשר לבטל רישום לגן?

ביטול רישום הנדרש עקב מעבר לעיר או ארץ אחרת, ללא הסדרת ביטול הרישום, לא ניתן לבצע רישום בעיר אחרת והדבר עלול לגרור חיובים בגין תשלומי חינוך שלא לצורך.
ניתן לשלוח את הבקשה למחלקת גני ילדים לחגית סיני:[email protected]  יש לצרף תעודת זהות של שני ההורים + הספח וחוזה שכירות או רכישה של הדירה החדשה.

ניתן לבטל רישום בכל שלב, אך מומלץ לעשות זאת מוקדם ככל שניתן.

לאחר קבלת ההודעה ישלח אליכם במייל חוזר טופס ביטול רישום.


שימו לב:

לאחר הודעת הביטול לא יישמר המקום בגן שבו שובץ ילדכם.