בקרוב – בדיקות עדכניות באתר ההטמנה ברקת


החברה הכלכלית שוהם נערכת לביצוע שורה מקיפה של בדיקות באתר ההטמנה ברקת, אשר סגור בצו בית משפט. וזאת, לאחר שדירקטוריון החברה אישר מסגרת תקציבית לביצוע בדיקות עדכניות באתר: איתור גז, זיהום אוויר ובדיקת יציבות המדרון. 

לפני כשנתיים ביצעה במתחם חברת "אדמה" סקר תרמוגרפי ראשוני, לאיתור מוקדי בעירות. ביצוע הסקר נבע מדיווחי תושבים בברקת ובשוהם על מטרד ריחות ובשל חשד לקיומן של בעירות. הסקר בוצע באמצעות צילום תרמי בשטח האתר, ובמהלכו נמצאו 15 נקודות בעלות טמפרטורה חריגה, שחיזקו את החשד לקיום בעירות פנימיות. במסקנותיה, המליצה החברה על קיום סקירה מקיפה יותר בעתיד. 

איתן פטיגרו, ראש מועצת שוהם ויו"ר דירקטוריון החברה הכלכלית: "הסקירה שבוצעה בעבר אינה עדכנית ואינה מספקת. על מנת שמועצת שוהם תוכל להיערך לשיקום מיטבי של המתחם, בכוונתנו לבצע במקום בדיקות מקיפות, מסוגים שונים". 

מן החברה הכלכלית נמסר ששיקום אתר הטמנה יכלול שכבות איטום שונות מעל סגירה של תאי הטמנה, השלמת מדרונות לאתר לרבות ייצובם של מדרונות קיימים. בהתאם לתוצאות הבדיקות שתבוצענה בחודשים הקרובים תגובש תכנית לטיפול במפגעי גזים, ריחות ומוקדי בעירה. עוד נמסר מחכ"ל שהיא נערכת לטיפול במפגעים ובסיכונים קריטיים, אולם האחריות הכוללת לשיקום האתר היא מחוייבותו של מפעיל המטמנה. 

בקובץ המצורף – הסקר התרמוגרפי

סיכום צילום טרמי.pdf