קול קורא: הגשת בקשות לתמיכה במשלחות ייצוגיות משוהם לעידוד ופיתוח קשרי חוץ 


המועצה המקומית שהם מעודדת פעילות בקרב תושבי היישוב ומוסדותיה, התורמת לפיתוח והרחבת קשרי החוץ של שוהם ולשם כך מעניקה תמיכה כספית באמצעות הוועדה הרשותית לקשרי חוץ.

תושבי שהם שהם מנהליות משלחות ייצוגיות משהם המעונייניםות לקבל את תמיכת המועצה, מוזמניםות להגיש בקשה באמצעות טופס כאן

התבחינים והתנאים להגשת הבקשה מפורטים כאן

את טופסי הבקשה ניתן להגיש עד ליום 15.06.23 בשעה 17:00. נא לשלוח את הטפסים עבור וועדת קשרי חוץ באמצעות רכזת הועדה, הגב' אביטל אסייג, דוא"ל- [email protected].

* במידה והתקציב לא ינוצל במלואו, ניתן יהיה להגיש תמיכות בפעימה שניה עד ליום 30.08.23. (יפורסם בהתאם).

לפרטים נוספים יש לפנות לגב' אביטל אסייג בטל' 03-9723010.

 
בברכה,
יו"ר ועדת קשרי חוץ שוהם