מדד השקיפות באתרי אינטרנט

עמותת שקיפות בינלאומית ישראל (שבי"ל) פרסמה השבוע את מדד השקיפות באתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות ל-2022, בשיתוף עם איגוד האינטרנט הישראלי.


מדד שנת 2022 היה המורחב ביותר מאז היווסדו והשנה לראשונה נדגם במסגרתו גם אתר האינטרנט של המועצה המקומית שוהם, אשר זכה לדירוג A ולציון 89. מטרת המדד היא לקדם שקיפות המידע בשלטון המקומי והנגשתו לתושבים. המדד יצא לדרך לפני כ-14 שנים ועד לפני שנתיים הוא כלל רק ערים.

הקריטריונים הנמדדים במדד מייצגים את סוגי המידע המופיע או לא מופיע באתרי הרשויות המקומיות, בהם: תקציב, חוזים, מכרזי תשתיות ורכש, מכרזי כוח אדם, מידע הנוגע לחברות עירוניות, לסביבה, לחירום ועוד. ביסוד הקריטריונים הוראות הדין המחייבות את פרסום מידע זה לציבור. המדד בוחן שורה של נושאים בהם ידידיותיות הממשק למשתמש, פרסום מענקים ותמיכות, כספים ותקציב, מידע הנדסי, מידע סביבתי, היערכות לחירום ועוד.

מנתוני המדד עולה שאתר המועצה המקומית שוהם קיבל 98 נקודות מתוך 110 אפשריות, מה שמדרג אותו במקום ה-8 (ביחד עם רשויות מקומיות נוספות). מדד A+   כלל את הרשויות אשר קיבלו רף ציונים בין 95 ל-100 ומדד A כלל את הרשויות שקיבלו ציון הנע בין 85 ל-95.

ראש מועצת שוהם, איתן פטיגרו: "המועצה רואה חשיבות רבה בהנגשת מידע רב ואמין לתושבי היישוב באמצעות אתר האינטרנט המוניציפלי. אני מברך על כך שהמדד הקיף השנה מספר גדול יותר של רשויות, בהן שוהם וממצאיו יאפשרו לנו לשפר ולהתייעל". פטיגרו הודה למנהל המוקד העירוני, רועי ברפמן, אשר מנהל את אתר האינטרנט הרשותי.

השופטת בדימוס נילי ארד, יו"ר עמותת שבי"ל, אמרה: "שיקוף המידע לציבור ושיתופו באמצעות אתר האינטרנט של הרשות, הוא בבחינת הצהרה הנשמעת מפי נבחרי הרשות, העומדים בראשה והפועלים בשמם ומטעמם, בדבר מחויבותם לפעול כדין, ביושרה, בהגינות, ובטוהר מידות. זאת, מתוקף היותם נאמני הציבור"