הודעת מועצת שוהם

שינוי מספור הבתים בשכונת הדרים


  • בהליך שיתוף הציבור נבחרה באופן מובהק החלופה לשינוי שמות הבתים העורפיים בשם הרחוב הניצב תפוז ופומלית ומספור בספרות בלבד (ללא אותיות). לבקשת דיירי פרויקט אלמוג, יבצוע שינוי דומה וייקרא בשם הרחוב הניצב רח' הלימון ולבתים העורפיים יינתן  מספור נפרד.
  • במידה ולא הותקנו עדיין שלטים על גבי הבניינים, השינוי יבוצע ע"י הקבלן. במידה והותקנו שלטים, שינוי השילוט יבוצע על ידי הקבלן ובמימון המועצה. 
  • שילוט הכוונה לרחובות יבוצע כחלק מפיתוח השכונה.

עדכון כתובת במשרד הפנים

  • תושבים שיכולים לבצע עדיין שינוי כתובת במערכת הממוחשבת של משרד הפנים, מתבקשים לעשות זאת בקישור: https://www.gov.il/he/service/changing_address
  • תושבים ששינו בשנה החולפת את כתובתם, בהתאם לסיכום עם רשות האוכלוסין, יכולים למלא את הטופס המצורף בכתב יד, תוך הקפדה על מילוי כל בני הבית בטופס. את הטפסים המלאים יש לסרוק ולשלוח אל לשכת ראש המועצה בדוא"ל [email protected] ואנו נדאג להעבירם בצורה מרוכזת לטיפול משרד הפנים לצורך שינוי כתובת והנפקת ספחים חדשים לתעודות הזהות.
  • המועצה המקומית פועלת להטמעת השינוי מול הגורמים הממשלתיים ומול אפליקציית waze.

אנו מודים לכם על הסבלנות ושיתוף הפעולה.