מסגרות חינוך לגיל הרך – עדכון להורי ילדי הגיל הרך


להורי ילדי הגיל הרך שלום רב, 

כידוע לכם, מזה כ- 3 שנים שהרישום למעונות היום המפוקחים מבוצע דרך זרוע העבודה במשרד הכלכלה (היום במעבר למשרד החינוך). במסגרת הליך הרישום התבקשתם לציין שתי חלופות ולהירשם לשני מעונות במקביל, דבר שיצר תמונת מצב שאינה משקפת את נתוני הרישום האמיתיים. מסיבה זו חלקכם קיבל מזרוע העבודה הודעות על כך שרישום הילדים בהמתנה לוועדת קבלה. מטבע הדברים יצרו הודעות אלו חוסר בהירות רב ותחושת אי וודאות.

המועצה קיבלה מההורים פניות רבות  בנושא וערכה בדיקה מקיפה. נוכח העובדה שהרישום כולו מתבצע דרך זרוע העבודה, ושאין בידי המועצה נתוני רישום, נעשו מאמצים גדולים להשגתם מהנהלות חמשת מעונות היום המפוקחים המצויים בישוב: מעונות חמש, מעונות נעמת ומעון אמילי.

 

להלן הנתונים שעלו מהבדיקה, לפיהם נראה כי הפערהצפוי הינו מזערי:

   לאחר בדיקת הרישומים, והסרת הכפילויות, עולה כי מספר הרשומים לכלל מעונות היום עומד נכון להיום על 465 פעוטות (כולל רישומים שנעשו באופן ישיר מול המעונות ולא רק דרך זרוע העבודה). 

   במעונות המפוקחים בשוהם נכון להיום ישנם 419 מקומות לגילאי לידה – שלוש.

 

כדי לתת מענה לביקוש, לפניכם חלק מהצעדים שמבצעת המועצה:

   החברה העירונית חמש תפתח בשנת הלימודים הבאה כיתת תינוקייה נוספת במעון מכבים דבר שיגדיל את מספר המקומות ל – 434 פעוטות.

   המועצה פרסמה מספר מכרזים להפעלת מסגרות חינוך פרטיות לגיל הרך ובעקבותיהם יפעלו ביישוב בשנה הבאה 2 מסגרות פרטיות לגילאים אלו.

   המועצה פועלת לאיתור מבנים להקמת מסגרות חינוך נוספות.

במקביל נערכת המועצה לבניית מעון יום נוסף ביישוב בעתיד.

 

   מועצת שוהם מצויה בקשר רצוף עם כלל הגורמים הרלבנטיים ופועלת על מנת לספק מענה מיטבי.