מסלול מהיר להנחה בארנונת מגורים 

מועצת שוהם מגבשת מסלול מהיר, יעיל ונגיש לקבלת הנחה בארנונת מגורים, למשקי בית שנפגעו מווירוס הקורונה.


מועצת שוהם אישרה השבוע מסלול מהיר, יעיל ונגיש לקבלת הנחה בארנונת מגורים, למשקי בית שנפגעו מווירוס הקורונה. ראש המועצה, איתן פטיגרו, וסגניו יו"ר ועדת הנחות בארנונה, יוסי לוי, ויו"ר ועדת הכספים, אשר פאהן, סיכמו על מתווה לעצמאים, תושבי היישוב, אשר מצטרף לנוהל הנחות שהוגדר לפני מספר שבועות לשכירים.

בהתאם לנוהל, תוכל ועדת הנחות בארנונה להעניק הנחה במסלול ישיר של עד 30% במס הארנונה לעצמאי, תושב היישוב, אשר יגיש דוח ESNA – התנהגות עוסק מע"מ לפי שנים (הדיווח של המערכת המקוונת של רשות המסים – מע"מ), אשר מעיד כך כך שמחזור ההכנסות בעסק בחודשים ינואר-יוני 2020 ירד ב-40% לפחות לעומת מחזור ההכנסות בחודשים ינואר-יוני 2019, ובלבד שמחזור ההכנסות לתקופה זו אינו עולה על סך של 500 אלף ₪. 

במידה ושני בני הזוג במשק הבית איבדו את פרנסתם, תוכל ועדת ההנחות להגדיל את היקף ההנחה ל-50%. ההנחה בארנונה תינתן בגין חודישם אפריל, מאי ויוני. במקרה בו התושבים שילמו כבר את מסי הארנונה לחודשים הללו, חשבונם במועצת שוהם יזוכה. 

במידה ומדובר בשכירים, יתבקשו התושבים להציג אישור ביטוח לאומי על קבלת דמי אבטלה בחודשים אלו וכן מכתב מהמעסיק המאשר הוצאה לחל"ת או מכתב פיטורין – שני מסמכים אשר זמינים ונגישים למרבית יוצאי החל״ת או המפוטרים.
ראש מועצת שוהם, איתן פטיגרו:"כחלק מההתמודדות עם הנזקים הכלכליים של וירוס הקורונה המדינה הציעה שורה של פתרונות לעסקים, ובינהם פטור מארנונה למשך שלושה חודשים. אך מלבד דמי אבטלה מורחבים לא ניתן סיוע ממשי לאנשים הפרטיים שניזוקו מהמשבר. גם כיום קרוב לאלפיים מתושבי היישוב עדיין רשומים כדורשי עבודה ואנו מחוייבים לסייע להם ככל הניתן. המהלך שאישרה מליאת המועצה השבוע מאפשר לנו להעניק הנחה בארנונה באופן מהיר וקל, עם כמה שפחות ביורוקרטיה ואישורים, עם מסמכים המצויים בקלות ברשותם של שכירים או עצמאים".

סגן ראש המועצה , יו"ר ועדת ההנחות, יוסי לוי: "המועצה כולה נרתמה לגיבוש ואישור הקלות בארנונה לנפגעי הקורונה. צוות מחלקת הגבייה ערוך לקבלת פניות התושבים ואנו נעשה הכל כדי לאשר את ההנחות באופן מהיר, כדי להקל, ולוט במעט על ההתמודדות עם המשבר הכלכלי שפקד את כולנו".

סגן ראש המועצה, יו"ר ועדת הכספים אשר פאהן: "המועצה אישרה צעדי סיוע בהיקף מאות אלפי ₪ למשפחות שנפגעו ממשבר הקורונה. מדובר בצעד משמעותי יותר מהפחתת ארנונה קולקטיבית, שמשמעה 70 ₪ בשנה לבית אב, באופן גורף". 

יש לציין כי מלבד ההנחה במסלול המקוצר לחודשים אפריל – יוני, יכולים תושבים שפרנסתם נפגעה בצורה משמעותית להגיש בקשה להרחבת הנחה שנתית של עד 70% בתעריף הארנונה לשנת 2021, בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה.

מצורף הנוהל המלא להגשת בקשה. את הנספח המופיע בעמוד האחרון של הנוהל יש לשלוח למחלקת הגבייה בדוא"ל yehudit@shoham.muni.il עם המסמכים הרלבנטיים:

1. טופס בקשת הנחת נזקק של המועצה וכן נספח בקשת הנחת נזקק לתושבי שהם נפגעי הקורונה אשר הוצאו לחל"ת או פוטרו ממקום עבודתם, המצ"ב כנספח 1.
2. מכתב מהמעסיק בו מובהר כי התושב הוצא לחופשה ללא תשלום או פוטר ממקום עבודתו בתקופה שהחל מיום 01.03.2020.
3. אישור/ים מהמוסד לביטוח לאומי על זכאות לתשלום דמי אבטלה בתקופה שהחל מיום 01.03.2020 ואשר מעיד על כך שהמבקש היה זכאי לדמי אבטלה כאמור לפחות 3 חודשים.
4. לחילופין, ככל והבקשה מוגשת על ידי עצמאי, יש לצרף במקום המסמכים כמפורט בסעיפים 2-3 לעיל, דו"ח ESNA - התנהגות עוסק מע"מ לפי שנים (דיווח שנקלט במערכת המקוונת של רשות המסים - מע"מ), אשר מעיד על כך שמחזור ההכנסות בעסק בחודשים ינואר-יוני 2020 (1.1.2020 – 30.6.2020) ירד ב-40% לעומת מחזור ההכנסות בעסק בחודשים ינואר-יוני 2019 (1.1.2019 – 30.6.2019) ומחזור ההכנסות לתקופה זו (1.1.2020 – 30.6.2020) לא עולה על סך של 500,000 ₪.

 

209347.pdf