לכבוד: מחלקת הגביה - מועצה מקומית שהם
 
1. הרני לאשר לחייב חשבוני בכרטיס אשראי בעבור החיובים הבאים:
  • ארנונה 
  • שירותי מים וביוב
  • אחר    
2. מועד החיוב הינו כל 15 לחודש וזאת 6/12 פעמים בשנת המס השוטפת.
 

פרטי המשלם:
 
 

 

 
 
פרטי כרטיס האשראי:
 

אפשרות תשלום: (חובה) שדה חובה

יש למלא חודש ושנה. לדוגמה: 3/26

 
 
   דגשים:
מודגש כי פעולת הזיכוי במחלקת הגביה תתבצע ב- 15 לכל חודש 
מועד החיוב בבנק הוא בהתאם למסוכם בינך ובין חברת כרטיס האשראי.

 
 
 
 
Browser not supported