סטטוס המבקש: (חובה) שדה חובה
סוג העסק המבוקש: (חובה) שדה חובה
 
חשוב לדעת - להלן רשימת הטפסים הבסיסיים הנדרשים לצורך הגשת בקשה:
  • מפה מצבית מודפסת הכוללת תוכנית סניטרית ותוכנית עסק חתומה ע"י אדריכל כולל מידות ב-2 עותקים. (תכנית סביבה 1:2,500, תכנית מיצבית 1:250, תכנית עסק 1:100) - קובץ PDF
  • פרטי בעל העסק: צילום תעודת זהות (בעל העסק ומנהל העסק), תאגיד / חברה - מסמכי החברה, עוסק מורשה, תעודת התאגדות חברה, רשם חברות, בעלי זכות חתימה
  • חוזה רכישה / שכירות (צילום עמוד ראשון ואחרון של החוזה)
  • ייפוי כוח של בעל העסק למנהל העסק בפועל
  • רשיונות יצרן (בתחום המזון)
  • אישור חיבור לתשתית גז (בהתאם לצורך)
  • פרשה סניטרית / פרשה טכנית (בתחום המזון ובתחום טיפולי יופי וקוסמטיקה)
  • אישור נגישות
  • תשלום אגרה בסך 347 ש"ח לכל פריט
יתכן וידרשו אישורים נוספים מעבר לרשום מעלה בהתאם לסוג העסק