במהלך שנת 2021 מוחזרו בשוהם כ- 143.23 טון מתוך כ- 6360 טון אשפה ביישוב.

 

שהם - נתוני איסוף פסולת למחזור תאגיד תמיר 2021.pdf