במהלך שנת 2021 נכרתו בשוהם 4 עצים בתיאום מסודר מול הרשויות