מבנה ארגוני

 


ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
יועמ"ש
מבקר
רב
מ"מ ראש המועצה וסגנים, מחזיקי תיקים, ועדות ציבוריות
מנכ"ל: מוקד 106, משאבי אנוש, ביטחון, מערכות מידע, דוברות, פניות הציבור
חמש (תרבות, פנאי וספורט)
חברה כלכלית לשוהם בע"מ
תאגיד חינוך בע"מ
גזברות: גזבר, רכש, גבייה, הנהלת חשבונות, חוזים והתקשרויות, ביטוח, נכסים
אגף חינוך וקהילה: מדור בתי"ס, מדור גנ"י, מחלקת רווחה, שירות פסיכולוגי, ביקור סדיר, הסעות תלמידים
שפ"ע: תחזוקה, גינון, ניקיון, פינוי אשפה וגזם, פיקוח, וטרינריה, חינוך סביבתי, מים וביוב, רישוי עסקים
הנדסה: ועדה לתכנון ובנייה, בינוי ופרוייקטים, פיקוח.