המועצה המקומית שוהם רואה חשיבות עליונה בקידום מערכת החינוך ביישוב, בדגש על החינוך לגיל הרך. נוכח המשבר החמור והמחסור בכוח אדם בתחום החינוך – בשוהם ובכל רחבי הארץ – אישרה מליאת המועצה מתן מלגת עבודה מועדפת לסייעות / מטפלות אשר ייבחרו לעבוד במערך מסגרות הגיל הרך הפועלות ביישוב.
היקף כל מלגה יעמוד על סך של 7,500 ₪.

התנאים לקבלת המלגה: 

  • עבודה במסגרות הגיל הרך בשוהם, במעונות המפוקחים, גני ילדים ו/או מסגרות חינוכיות אשר פועלות במבני המועצה במשך תקופה שלא תפחת מ 10 חודשים.
  • היקף משרה – מעל 80%

כל מי שעומד.ת בקריטריונים של עבודה מועדפת:

  • חיילים משוחררים משירות חובה (כולל מי שהשתחררו לפני תום תקופת השירות המלאה).
  • מי שסיימו תקופה של 24 חודשים בשירות לאומי או שירות לאומי-אזרחי.
  • נשים ששירתו בשירות לאומי והפסיקו את השירות לרגל נישואיהן, בתנאי שהשלימו 6 חודשי שירות לפחות ונישאו תוך 30 ימים מיום הפסקת השירות.

 

לפרטים יש לפנות לפאר [email protected]  03-9723076