חמשת מקבלי השכר הגבוה ברשות לפי תפקידים:

  • גזבר המועצה
  • רב המועצה
  • מנכ"ל
  • מהנדס
  • מנהלת תיכון