תיאור כללי: 

מחלקת משאבי אנוש אחראית לטיפול בצרכי המשאב האנושי בארגון.  

מטרותיה המרכזיות של המחלקה הינן מיצוי מרבי של משאבי האנוש במועצה לשיפור תפוקות והשגת מטרות המועצה, והעלאת תחושת ההשתייכות וההזדהות של העובד עם הארגון. 

המחלקה תורמת להתאמת המשאב האנושי לצורכי המערכת, לטיפוח והעצמת העובדים. זאת, תוך מתן אפשרות למימוש הפוטנציאל האישי של העובדים ולמימוש זכויותיהם כעובדי הרשות, בצורה האופטימאלית. 

 

פעילות המחלקה כוללת: 

  • בניית תוכנית השתלמויות, הדרכות ואירועים לצורך שיפור ידיעותיהם, רמתם המקצועית ושביעות רצונם של העובדים במקום העבודה.
  • יצירת התאמה ושילוב מרבי בין צרכי ודרישות העובדים לבין סטנדרטים מקצועיים מובילים בתחום. 
  • פיתוח ערוצי תקשורת פנים-ארגוניים. 
  • התאמת הארגון ומבנהו למדיניות המועצה. 
  • ייזום פעילויות לעובדים בהתאם לנושא המרכזי השנתי שהמועצה החליטה לגביו.
  • הדרכה וליווי לצורך עמידה ביעדים ותקציב מתוכנן. 
  • קליטה ומיון עובדים, השמות, ועדות מכרזים. 
  • קשר עם גורמי פנים וחוץ.

העסקת אנשים עם מוגבלויות (הקש לפרטים המלאים)

 


פרטים נוספים

מנהלת המחלקה: דליה בסן
טל: 9723024
פקס: 9711204
[email protected]