• פסולת אלקטרונית וחשמלית בינונית וקטנה.
  • נורות וסוללות למתקן הפנימי המתאים לכך.