• קרטונים גדולים בלבד, ללא קלקר או ניילון, כאשר הם משוטחים ומקופלים.